Chuyên mục
Dai-ichi Life Việt Nam triển khai Chương trình “Kết nối triệu yêu thương – Vì sức khỏe cộng đồng” - tặng khẩu trang và dung dịch rửa tay sát khuẩn phòng dịch Covid-19...

Dai-ichi Life Việt Nam triển khai Chương trình “Kết nối triệu yêu thương – Vì sức khỏe cộng đồng” - tặng khẩu trang và dung dịch rửa tay sát khuẩn phòng dịch Covid-19... 04/03/2020

Nhằm chung tay cùng cộng đồng trong việc ngăn ngừa dịch  Covid-19, Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam)...
Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam phối hợp cùng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tổ chức chương trình “Kết nối triệu yêu thương - Tình thương cho em 2020”...

Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam phối hợp cùng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tổ chức chương trình “Kết nối triệu yêu thương - Tình thương cho em 2020”... 20/01/2020

Nhằm góp phần tiếp sức đến trường cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vào ngày 18/1/2020, Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam và...
Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam triển khai chương trình “Kết nối yêu thương - Tình thương cho em” tại tỉnh Đồng Nai...

Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam triển khai chương trình “Kết nối yêu thương - Tình thương cho em” tại tỉnh Đồng Nai... 29/12/2019

Với mong muốn mang đến nguồn hỗ trợ thiết thực cho các em học sinh trong năm học 2019 - 2020, hôm nay, Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Công ty Bảo hiểm ...
Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam triển khai chương trình “Kết nối yêu thương - Tình thương cho em” tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu...

Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam triển khai chương trình “Kết nối yêu thương - Tình thương cho em” tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu... 23/12/2019

Nằm trong chuỗi các hoạt động hỗ trợ, tiếp sức đến trường cho các em học sinh trong năm học 2019 - 2020, vào ngày 22/12/2019, Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp...
Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam triển khai chương trình “Kết nối yêu thương - Tình thương cho em” tại tỉnh Tây Ninh...

Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam triển khai chương trình “Kết nối yêu thương - Tình thương cho em” tại tỉnh Tây Ninh... 18/12/2019

Nằm trong chuỗi các hoạt động hỗ trợ, tiếp sức đến trường cho các em học sinh trong năm học 2019 - 2020, hôm nay, Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Công ty ...
Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam triển khai chương trình “Tình thương cho em” tại tỉnh Bình Phước...

Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam triển khai chương trình “Tình thương cho em” tại tỉnh Bình Phước... 14/12/2019

Nằm trong chuỗi các hoạt động hỗ trợ, tiếp sức đến trường cho các em học sinh trong năm học 2019 - 2020, hôm nay, Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Công ty ...
Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam phối hợp với VNPost bàn giao công trình Nước sạch học đường tại tỉnh Bình Thuận...

Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam phối hợp với VNPost bàn giao công trình Nước sạch học đường tại tỉnh Bình Thuận... 14/12/2019

Hôm nay, Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ (BHNT) Dai-ichi Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) và chín...
Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam phối hợp cùng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tổ chức chương trình “Tình Thương Cho Em 2019”...

Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam phối hợp cùng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tổ chức chương trình “Tình Thương Cho Em 2019”... 14/12/2019

Với mong muốn chung tay hỗ trợ thiết thực cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến trường, hôm nay, Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Công ty BHNT Dai-ichi Việ...
Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình “Tình thương cho em” tại tỉnh Bình Dương...

Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình “Tình thương cho em” tại tỉnh Bình Dương... 12/12/2019

Nằm trong chuỗi các hoạt động hỗ trợ, tiếp sức đến trường cho các em học sinh trong năm học 2019 - 2020, hôm nay, Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Công ty ...
Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam phối hợp với VNPost bàn giao công trình Nước sạch học đường tại tỉnh Lào Cai...

Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam phối hợp với VNPost bàn giao công trình Nước sạch học đường tại tỉnh Lào Cai... 10/12/2019

Hôm nay, Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ (BHNT) Dai-ichi Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) và chín...