Dai-ichi Life Việt Nam tặng quà chăm sóc sức khỏe cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Giang...

Dai-ichi Life Việt Nam tặng quà chăm sóc sức khỏe cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Giang... 23/04/2021

Hôm nay, Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Dai-ichi Life Việt Nam đã đến thăm, trao tặng 358 phần quà chăm sóc sức khỏe, gồm sữa và bộ đồ dùng chăm sóc vệ si...
Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục triển khai trương trình “Đem ánh sáng cho người nghèo” lần thứ 13...

Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục triển khai trương trình “Đem ánh sáng cho người nghèo” lần thứ 13... 19/04/2021

Trong 2 ngày 17-18/4, Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) đã phối hợp với Hội Bảo trợ Bệ...
Dai-ichi Life Việt Nam trao học bổng và áo ấm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Nghệ An...

Dai-ichi Life Việt Nam trao học bổng và áo ấm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Nghệ An... 27/03/2021

Với mong muốn tiếp sức đến trường cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hôm nay, ngày 27/3/2021, Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Công ty BHNT Dai-ichi Việt Na...
Dai-ichi Life Việt Nam trao học bổng và áo ấm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Kon Tum...

Dai-ichi Life Việt Nam trao học bổng và áo ấm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Kon Tum... 23/03/2021

Với mong muốn tiếp sức đến trường cho trẻ em vùng cao có hoàn cảnh khó khăn, hôm nay, Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam (Da...
Dai-ichi Life Việt Nam trao học bổng và áo ấm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Gia Lai...

Dai-ichi Life Việt Nam trao học bổng và áo ấm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Gia Lai... 19/03/2021

Với mong muốn tiếp sức đến trường cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hôm nay, Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life ...
Dai-ichi Life Việt Nam trao học bổng và áo ấm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Đắk Nông...

Dai-ichi Life Việt Nam trao học bổng và áo ấm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Đắk Nông... 18/03/2021

Với mong muốn tiếp sức đến trường cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hôm nay, Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life ...
Dai-ichi Life Việt Nam trao học bổng và áo ấm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bắc Kạn...

Dai-ichi Life Việt Nam trao học bổng và áo ấm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bắc Kạn... 14/03/2021

Với mong muốn tiếp sức đến trường cho trẻ em vùng cao có hoàn cảnh khó khăn, hôm nay, Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Dai-ichi Life Việt Nam đã đến thăm...
Dai-ichi Life Việt Nam trao học bổng và áo ấm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Cao Bằng...

Dai-ichi Life Việt Nam trao học bổng và áo ấm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Cao Bằng... 13/03/2021

Với mong muốn tiếp sức cho trẻ em vùng cao trên đường đến trường, hôm nay, Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Dai-ichi Life Việt Nam đã đến thăm, trao tặng ...
Dai-ichi Life Việt Nam trao học bổng và áo ấm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Lạng Sơn...

Dai-ichi Life Việt Nam trao học bổng và áo ấm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Lạng Sơn... 12/03/2021

Với mong muốn mang đến sự ấm áp cho trẻ em vùng cao trong thời tiết giá rét, hôm nay, Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Dai-ichi Life Việt Nam đã đến thăm...
Dai-ichi Life Việt Nam trao học bổng và áo ấm cho học sinh tỉnh Yên Bái...

Dai-ichi Life Việt Nam trao học bổng và áo ấm cho học sinh tỉnh Yên Bái... 23/02/2021

Với mong muốn đồng hành cùng trẻ em vùng cao trong những ngày mùa đông giá rét, ngày 23/2/2020, Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Dai-ichi Life Việt Nam đã đến thăm, t...