Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (sau đây gọi là “Dai-ichi Life Việt Nam”) luôn nỗ lực cung cấp cho Bạn những giải pháp tài chính vượt trội và đáng tin cậy nhằm thực hiện sứ mệnh bảo vệ an toàn tài chính cho Bạn và gia đình. Đồng thời, Dai-ichi Life Việt Nam luôn đề cao và tôn trọng sự riêng tư, bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân của Bạn. Trong quá trình xử lý thông tin của Bạn, Dai-ichi Life Việt Nam cam kết:

 • Bảo vệ an toàn thông tin, dữ liệu cá nhân của Bạn bằng cách tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về bảo vệ dữ liệu và bảo mật thông tin cá nhân, đồng thời đảm bảo sự tuân thủ của đội ngũ nhân viên với các chuẩn mực nghiêm ngặt về sự an toàn và tính bảo mật.
 • Quản lý thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát thận trọng. Dai-ichi Life Việt Nam có đội ngũ nhân viên và phương pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân và tiến hành những biện pháp đề phòng để ngăn chặn và giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể xảy ra.
 • Thu thập và xử lý tất cả loại dữ liệu cá nhân (bao gồm các dữ liệu cơ bản và dữ liệu nhạy cảm) theo đúng các mục đích và tuân thủ các quy định tại Quy định bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân đã được Dai-ichi Life Việt Nam đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử, ứng dụng, nền tảng bán hàng trực tuyến của Dai-ichi Life Việt Nam và/hoặc các mẫu Quy định bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân gửi riêng cho từng nhóm đối tượng là khách hàng, đại lý, ứng viên, người lao động,… của Dai-ichi Life Việt Nam (“sau đây gọi chung là “Các Quy định bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân”).

Khi Dai-ichi Life Việt Nam sử dụng từ “Bạn” tại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này, nghĩa là Dai-ichi Life Việt Nam muốn nhắc đến tất cả: (i) Khách hàng tiềm năng (như khách hàng quan tâm đến dịch vụ, sản phẩm của Dai-ichi Life Việt Nam, khách hàng ghé thăm, đăng nhập trang thông tin điện tử, các ứng dụng bán hàng trực tuyến, kênh truyền thông, mạng xã hội, fanpage… của Dai-ichi Life Việt Nam), khách hàng hiện hữu (như bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, người thụ hưởng và những bên liên quan khác trong hợp đồng bảo hiểm cho dù còn hiệu lực hay không), (ii) Đại lý (kể cả đại lý tiềm năng và hiện hữu), (iii) Người lao động, Người thử việc/học việc, (iv) Đối tác, nhà thầu và các nhà cung cấp dịch vụ và những bên liên quan khác.

Bằng việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Dai-ichi Life Việt Nam/tham gia các giao dịch/cung cấp thông tin cho Dai-ichi Life Việt Nam/tiếp tục sử dụng trang thông tin điện tử, ứng dụng, nền tảng bán hàng trực tuyến, Bạn đã hiểu và đồng ý với toàn bộ nội dung của Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này của Dai-ichi Life Việt Nam.

Dai-ichi Life Việt Nam thu thập và xử lý thông tin như thế nào?

Để Dai-ichi Life Việt Nam có thể cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho Bạn và/hoặc hợp tác và/hoặc xử lý các yêu cầu của Bạn, Dai-ichi Life Việt Nam có thể cần phải và/hoặc được yêu cầu phải thu thập dữ liệu cá nhân có liên quan đến Bạn và các cá nhân có liên quan của Bạn.

Dai-ichi Life Việt Nam có thể thu thập, xử lý trực tiếp hoặc gián tiếp đối với tất cả dữ liệu cá nhân này từ các nguồn khác nhau thông qua những cách thức minh bạch và hợp pháp. Đồng thời, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ sử dụng, xử lý thông tin cá nhân của Bạn phù hợp với mục đích theo quy định tại Các Quy định bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân được Dai-ichi Life Việt Nam đăng tải trên website này.  

Chính sách Cookie

Trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng hoặc nền tảng bán hàng trực tuyến này sử dụng cookie để phân biệt Bạn với những người dùng khác, đồng thời giúp Dai-ichi Life Việt Nam cung cấp cho Bạn trải nghiệm trực tuyến dễ dàng hơn và cũng cho phép Dai-ichi Life Việt Nam cải thiện trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng hoặc nền tảng bán hàng trực tuyến của Dai-ichi Life Việt Nam. 

Cookie là một tệp nhỏ gồm các chữ cái và số mà Dai-ichi Việt Nam lưu trữ trên trình duyệt hoặc ổ cứng máy tính của Bạn. Bạn có khả năng chấp nhận hoặc từ chối cookie bằng cách sửa đổi cài đặt trong trình duyệt của Bạn. Nếu Bạn muốn làm điều này, vui lòng xem mục trợ giúp trong trình duyệt của Bạn. 

Những công nghệ khác, bao gồm dữ liệu lưu trữ trên trình duyệt hoặc thiết bị, cũng có thể được sử dụng cho mục đích tương tự. Dai-ichi Life Việt Nam gọi tất cả công nghệ này là cookie. 

Các loại cookie được sử dụng bao gồm:

 • Cookie cần thiết cho trang thông tin điện tử, ứng dụng, nền tảng bán hàng trực tuyến: là các cookie cần phải có để phục vụ hoạt động của trang thông tin điện tử, ứng dụng, nền tảng bán hàng trực tuyến. Ví dụ, các cookie cho phép Bạn đăng nhập vào trang thông tin điện tử, ứng dụng, nền tảng bán hàng trực tuyến của Dai-ichi Life Việt Nam một cách an toàn;
 • Cookie phân tích/quản lý hoạt động: là các cookie cho phép Dai-ichi Life Việt Nam nhận ra và đếm số lượng người dùng truy cập trang thông tin điện tử, ứng dụng, nền tảng bán hàng trực tuyến và theo dõi việc truy cập xung quanh trang thông tin điện tử, ứng dụng, nền tảng bán hàng trực tuyến của Dai-ichi Life Việt Nam. Điều này giúp Dai-ichi Life Việt Nam cải thiện cách thức hoạt động của trang thông tin điện tử, ứng dụng, nền tảng bán hàng trực tuyến;
 • Cookie chức năng: được sử dụng để nhận ra Bạn khi Bạn quay lại trang thông tin điện tử, ứng dụng, nền tảng bán hàng trực tuyến của Dai-ichi Life Việt Nam và cho phép Dai-ichi Life Việt Nam cá nhân hóa nội dung hiển thị cho Bạn, chào Bạn bằng tên và ghi nhớ sở thích của Bạn. Ví dụ: lựa chọn ngôn ngữ hoặc khu vực của Bạn.

Bằng cách tiếp tục sử dụng trang thông tin điện tử, ứng dụng, nền tảng bán hàng trực tuyến của Dai-ichi Life Việt Nam, Bạn chấp nhận việc sử dụng các loại cookie như đã nêu ở trên.

An ninh thông tin

Thông tin cá nhân của Bạn được truy cập một cách giới hạn bởi nhân viên của Dai-ichi Life Việt Nam, đại lý và nhà cung cấp dịch vụ có thẩm quyền, những người cần thông tin của Bạn để thực hiện các mục đích theo Các Quy định bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân.

Dai-ichi Life Việt Nam đã phát triển và tiếp tục nâng cấp hệ thống bảo mật để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Bạn, sử dụng những phương thức bảo vệ an ninh phù hợp với mức độ quan trọng của thông tin, ngăn chặn việc mất cắp hoặc ngăn chặn hành vi truy cập, công bố, sửa đổi, tiết lộ, hoặc sử dụng thông tin trái phép.

Dai-ichi Life Việt Nam duy trì các biện pháp bảo vệ và các quy trình an ninh thích hợp (bao gồm nhưng không giới hạn biện pháp bảo vệ thông tin trong nội bộ Dai-ichi Life Việt Nam, và biện pháp bảo vệ thông tin qua công nghệ chẳng hạn như việc sử dụng các mật mã và mã hóa) với từng loại dữ liệu khác nhau (bao gồm cả hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ bằng giấy).

Dai-ichi Life Việt Nam chịu trách nhiệm đối với dữ liệu cá nhân thuộc quyền sở hữu và/ hoặc sử dụng hợp pháp của Dai-ichi Life Việt Nam, bao gồm các thông tin được chuyển đến các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ hiện đang thực hiện nhiệm vụ thay mặt Dai-ichi Life Việt Nam. Khi chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ, họ có trách nhiệm bảo vệ thông tin bằng những biện pháp phù hợp với thực tiễn và Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này, Các Quy định bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của Dai-ichi Life Việt Nam.

Tuyên bố loại trừ

Mặc dù Dai-ichi Life Việt Nam có những biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân và nỗ lực tiến hành những biện pháp đề phòng để ngăn chặn và giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể khi Bạn sử dụng trang thông tin điện tử, ứng dụng, nền tảng bán hàng trực tuyến, tuy nhiên Internet là một hệ thống mở và không hệ thống trực tuyến nào là an toàn tuyệt đối, bất kỳ hệ thống nào cũng có thể bị lỗi bởi con người hoặc hoạt động. 

Khi Bạn nhận thấy, nghi ngờ hoặc biết được thông tin cá nhân của Bạn bị sửa đổi, sử dụng hay chiếm đoạt trái phép bởi một bên thứ ba để đăng nhập vào trang thông tin điện tử, ứng dụng, nền tảng bán hàng trực tuyến hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác, xin vui lòng liên hệ ngay lập tức với Dai-ichi Life Việt Nam để được hỗ trợ xử lý.

Công cụ xử lý dữ liệu

Công cụ xử lý dữ liệu là công cụ dò tìm duy nhất trên máy tính của Bạn hoặc trên các thiết bị khác thông qua một máy chủ của trang web, có chứa những thông tin mà về sau có thể đọc được từ máy chủ đã cung cấp cho Bạn công cụ này.

Dai-ichi Life Việt Nam có thể sử dụng nhiều công cụ xử lý trên các trang web, ứng dụng, công cụ khác nhau do Dai-ichi Life Việt Nam quản lý. Thông tin được thu thập bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ IP của Bạn, tên domain, phần mềm lướt web, các loại và cấu hình của công cụ lướt web của Bạn, các thiết lập về ngôn ngữ, vị trí địa lý, hệ điều hành, trang web tham khảo, các trang web và nội dung đã xem, cùng với thời gian truy cập… nhằm thống kê, phân tích, tổng hợp, cải thiện chất lượng trang web, ứng dụng và phục vụ cho các hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho Bạn.

Các công cụ xử lý này cũng có thể làm cho trang web, ứng dụng, nền tảng bán hàng trực tuyến của Dai-ichi Life Việt Nam ghi nhận lại phần truy cập của Bạn cũng như các thứ tự ưu tiên, đồng thời điều chỉnh trang web, ứng dụng, nền tảng bán hàng trực tuyến cho phù hợp với nhu cầu của Bạn. Các công cụ xử lý dữ liệu cho mục đích quảng cáo cho phép Dai-ichi Life Việt Nam cung cấp những mẫu quảng cáo trên các trang web, ứng dụng, nền tảng bán hàng trực tuyến của mình phù hợp hơn, ví dụ như bằng việc chọn mẫu quảng cáo dựa vào sự quan tâm dành cho Bạn, hoặc chặn lại các mẫu quảng cáo có cùng nội dung liên tục gửi đến Bạn.

Hầu hết những công cụ lướt web được thiết kế trước tiên là nhận được sự chấp thuận của Bạn cho phép xử lý dữ liệu và Bạn có thể tạm khóa hoặc từ chối hoặc thiết lập công cụ lướt web của mình. Tuy nhiên, Bạn sẽ không được hưởng đầy đủ mọi quyền lợi từ các trang web, ứng dụng hoặc nền tảng bán hàng trực tuyến của Dai-ichi Life Việt Nam cũng như một số chức năng có thể hoạt động không chính xác.

Ngoài ra, Dai-ichi Life Việt Nam có thể áp dụng phương thức Xử lý dữ liệu cá nhân tự động thông qua các thuật toán để xử lý dữ liệu của Bạn.

Kết nối bên ngoài

Nếu bất kỳ phần nào của trang thông tin điện tử, ứng dụng, nền tảng bán hàng trực tuyến này có chứa các đường dẫn kết nối với trang thông tin điện tử và/hoặc ứng dụng khác, những trang thông tin điện tử và/hoặc ứng dụng đó có thể không chịu sự quản lý của Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này. 

Bạn nên kiểm tra phần quy định về bảo mật trên các trang thông tin điện tử và/hoặc, ứng dụng đó để hiểu rõ về chính sách của họ khi thu thập, sử dụng, chuyển giao và tiết lộ thông tin cá nhân.

Biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân

Dai-ichi Life Việt Nam sẽ bảo vệ dữ liệu cá nhân của Bạn ngay từ khi bắt đầu và trong suốt quá trình xử lý dữ liệu cá nhân.

Dai-ichi Life Việt Nam sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của Bạn bằng những phương thức bảo vệ an ninh phù hợp với mức độ quan trọng của thông tin, ngăn chặn hành vi truy cập, công bố, sửa đổi hoặc sử dụng thông tin trái phép.

Khi chia sẻ thông tin cá nhân của Bạn với các nhà cung cấp dịch vụ, họ có trách nhiệm bảo vệ thông tin bằng những biện pháp phù hợp với thực tiễn và Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này, Các Quy định bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của Dai-ichi Life Việt Nam.

Sửa đổi, bổ sung

Bất kỳ thời điểm nào và không cần thông báo, Dai-ichi Life Việt Nam có quyền sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh các nội dung trong Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này, và phiên bản mới nhất của Chính Sách Bảo Mật Thông Tin sẽ được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử, ứng dụng, nền tảng bán hàng trực tuyến của Dai-ichi Life Việt Nam. 

Dai-ichi Life Việt Nam khuyến nghị Bạn nên định kỳ kiểm tra thông điệp bảo mật trên trang thông tin điện tử, ứng dụng, nền tảng bán hàng trực tuyến của Dai-ichi Life Việt Nam.

Những sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh đó sẽ có hiệu lực ngay khi được Dai-ichi Việt Nam cập nhật trên trang thông tin điện tử, ứng dụng hoặc nền tảng bán hàng trực tuyến. 

Bằng việc tiếp tục sử dụng trang thông tin điện tử, ứng dụng, nền tảng bán hàng trực tuyến này, Dai-ichi Life Việt Nam hiểu rằng Bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận Chính Sách Bảo Mật Thông Tin đã được sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh đó.

Nội dung cần tìm
 • Tất cả
 • Giải pháp bảo hiểm
 • Dịch vụ khách hàng
 • Tin tức
 • Tuyển dụng

Có phải bạn muốn tìm về

Tìm kiếm của bạn gần đây

Bạn có thể quan tâm: