Dai-ichi Life Việt Nam

Lấy giá trị cốt lõi C.A.R.E. là nền tảng vững chắc để thực hiện những chiến lược & hướng đến mục tiêu trở thành công ty Bảo hiểm Nhân thọ tốt nhất Việt Nam.

"Khách hàng là trên hết"
Nhằm mang đến dịch vụ tối ưu và phù hợp nhất cho Khách hàng, Đối tác và Nhân viên.

Customer First

Tận tâm & Trách nhiệm
Thực hiện công việc chính trực, công bằng trên cơ sở tôn trọng pháp luật, giá trị đạo đức và triết lý kinh doanh của Dai-ichi Life Việt Nam.

Accountability

Công nhận & Tưởng thưởng
Ghi nhận & Tưởng thưởng xứng đáng với sự nỗ lực và thành tích của Nhân viên.

Rewards & Recognition

Xuất sắc trong dịch vụ
& Hoạt động

Không ngừng cải tiến để đạt được kết quả cao nhất trong công việc.

Excellence in everything we do

Hành trình 16 năm phát triển với

Những con số ấn tượng

2.500+

Điểm giao dịch của các Đối tác

2.000

Nhân viên

4.500.000+

Khách hàng

140.000

Tư vấn Tài chính chuyên nghiệp

300+

Văn phòng
công ty

2.500+

Điểm giao dịch của các Đối tác

2.000

Nhân viên

4.500.000+

Khách hàng

140.000

Tư vấn Tài chính chuyên nghiệp

300+

Văn phòng
công ty

Khám phá cơ hội nghề nghiệp tại Dai-ichi Life Việt Nam

Nội dung cần tìm
  • Tất cả
  • Giải pháp bảo hiểm
  • Dịch vụ khách hàng
  • Tin tức
  • Tuyển dụng

Có phải bạn muốn tìm về

Tìm kiếm của bạn gần đây

Bạn có thể quan tâm: