Chào mừng Quý khách đến với trang thông tin điện tử của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) (sau đây gọi tắt là “Website”). Trước khi truy cập, cung cấp, đăng tải các thông tin hoặc sử dụng các dịch vụ trên Website này, Quý khách vui lòng đọc kỹ và tuân thủ các điều khoản trong Quy định và Điều khoản sử dụng dưới đây (Quy định). Trường hợp Quý khách không đồng ý với Quy định này, vui lòng ngừng việc truy cập, sử dụng Website.

Dai-ichi Life Việt Nam có quyền hủy bỏ, chấm dứt, thay đổi hoặc cập nhật Quy định này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước hoặc được sự đồng ý của Quý khách; do đó, Dai-ichi Life Việt Nam khuyến nghị Quý khách thường xuyên truy cập Website này để cập nhật những thông tin cũng như Quy định mới nhất. 

Điều 1. Nội dung của Website và Quyền sở hữu trí tuệ 

 1. Tất cả các nội dung do Dai-ichi Life Việt Nam đăng tải tại Website này hoặc các bộ phận cấu thành Website này bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ thông tin, dữ liệu, tài liệu, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, nhãn hiệu, tên thương mại, sản phẩm, dịch vụ là thuộc quyền sở hữu hợp pháp duy nhất của Dai-ichi Life Việt Nam hoặc được bên thứ ba cho phép sử dụng, quản lý và xử lý.
 2. Nếu không được đồng ý trước bằng văn bản của Dai-ichi Life Việt Nam, Quý khách không được thay đổi, xóa, hủy, sao chép, mô phỏng, chuyển giao, xuất bản, phân phối hoặc thực hiện bất kỳ hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nào khác theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan.

Điều 2. Xác nhận của Quý khách

 1.  Quý khách chỉ truy cập, sử dụng Website này cho mục đích (i) tìm hiểu, tra cứu thông tin sản phẩm, dịch vụ, hoạt động, tổ chức của Dai-ichi Life Việt Nam, và/hoặc (ii) giao kết hợp đồng bảo hiểm với Dai-ichi Life Việt Nam và/hoặc (iii) (các) hoạt động hợp pháp khác liên quan đến quá trình hoạt động của Dai-ichi Life Việt Nam.
 2. Cung cấp đầy đủ, chính xác tất cả các thông tin theo yêu cầu của Dai-ichi Life Việt Nam và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin đó.
 3. Cam kết được quyền hoặc được sự đồng ý rõ ràng của bất kỳ cá nhân có liên quan nào về việc Quý khách được cung cấp tất cả thông tin của cá nhân đó cho Dai-ichi Life Việt Nam.
 4. Quý khách xác nhận đồng ý lựa chọn và công nhận hệ thống thông tin của Website của Dai-ichi Life Việt Nam bảo đảm tính toàn vẹn của dữ liệu, tính xác thực, tính chống chối bỏ, phù hợp với quy định của Luật giao dịch điện tử và pháp luật Việt Nam.
 5. Quý khách cam kết tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, Quy định này, trình tự giao dịch, quy trình xử lý khiếu nại, tranh chấp và các hướng dẫn khác của Dai-ichi Life Việt Nam liên quan đến việc truy cập, sử dụng Website này.
 6. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại phát sinh cho Dai-ichi Life Việt Nam và bất kỳ bên thứ ba có liên quan nào trong trường hợp Quý khách vi phạm bất kỳ quy định nào của Quy định này và pháp luật Việt Nam.
 7. Khi truy cập vào trang Website của Dai-ichi Life Việt Nam, Quý khách đã đồng ý miễn trừ Dai-ichi Life Việt Nam quy định tại Điều 4 và miễn trừ cho Dai-ichi Life Việt Nam khỏi bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào dưới bất kỳ hình thức nào từ Quý khách hoặc bất kỳ bên thứ ba nào xuất phát từ việc truy cập, sử dụng Website của Quý khách đối với bất kỳ thiệt hại, phí tổn, hành động, khiếu kiện, khiếu nại, bồi thường, chi phí (bao gồm cả chi phí pháp lý) hoặc trách nhiệm nào mà Dai-ichi Life Việt Nam phải gánh chịu do hậu quả của việc truy cập, sử dụng Website nói trên hoặc do Quý khách vi phạm hoặc không tuân thủ bất kỳ nội dung nào trong bản Quy định này.

Điều 3. Không gây tổn hại đến hoạt động của Website

 1. Vì sự duy trì ổn định của Website, Quý khách cam kết không thực hiện, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hành động nào nhằm chiếm đoạt, can thiệp, xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống, tạo liên kết đến bất kỳ trang nào khác, làm ngưng trệ hoặc tê liệt hoạt động của Website, gây tổn hại Dai-ichi Life Việt Nam hoặc phá hoại một phần hay toàn bộ các dịch vụ, nội dung, chức năng hoặc hoạt động của Website này.  
 2. Quý khách không sử dụng hoặc hướng dẫn người khác sử dụng công cụ hỗ trợ hoặc bất kỳ cách thức nào để theo dõi, thu thập, sao chép, chia sẻ hoặc sử dụng trái phép thông tin do Dai-ichi Life Việt Nam đăng tải tại Website, mật khẩu, mã OTP,… hoặc thông tin, tài liệu do cá nhân, tổ chức cung cấp cho Dai-ichi Life Việt Nam; gửi, lan truyền, phát tán virut tin học, tập tin điện tử, chương trình, phần mềm gây hại gây ảnh hưởng hoặc phá huỷ dữ liệu, thiết bị máy tính hoặc các thiết bị điện tử khác; hoặc làm ảnh hưởng đến hoạt động của Website này.
 3. Ngoài mục đích quy định tại Điều 2.1 của Quy định này, Quý khách không được truy cập trái phép vào Website, can thiệp vào hệ thống, máy chủ lưu trữ của Website hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu kết nối với Website của Dai-ichi Life Việt Nam.

Điều 4. Miễn trừ trách nhiệm đối với Dai-ichi Life Việt Nam

 1. Bằng việc truy cập để sử dụng Website này, Quý khách hiểu và đồng ý rằng dịch vụ, thông tin, nội dung, tài liệu và sản phẩm bảo hiểm được cung cấp thông qua Website này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể có sự khác nhau giữa các sản phẩm bảo hiểm khác nhau hoặc theo quy định tại từng thời điểm. Quý khách vui lòng tham khảo Quy tắc và Điều khoản của từng sản phẩm bảo hiểm cụ thể hoặc liên hệ với Dai-ichi Life Việt Nam để biết thêm chi tiết. Trừ khi có sự xác nhận bằng văn bản, Dai-ichi Life Việt Nam không có bất kỳ sự tuyên bố hay đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, dù là công khai hoặc ngầm khẳng định nào rằng các dịch vụ, thông tin, nội dung, tài liệu và sản phẩm bảo hiểm luôn sẵn sàng được cung cấp thông qua Website này của Dai-ichi Life Việt Nam tại mọi thời điểm.
 2. Với bất kỳ thông tin, tài liệu mà Quý khách cung cấp, đăng tải lên Website, Quý khách phải đảm bảo tính chính xác, trung thực và hợp pháp của thông tin, tài liệu đó. Dai-ichi Life Việt Nam được miễn trừ mọi khiếu nại, tranh chấp phát sinh, trách nhiệm bồi thường giữa Quý khách và bên thứ ba (nếu có) liên quan đến việc cung cấp các thông tin, tài liệu này.
 3. Quý khách đồng ý rằng với việc truy cập vào trang thông tin điện tử này, Quý khách sẽ tự chịu mọi rủi ro đối với việc Quý khách truy cập, kết nối và sử dụng trang thông tin điện tử. Dai-ichi Life Việt Nam không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ chi phí, tổn thất, thiệt hại nào dù là trực tiếp hay gián tiếp phát sinh liên quan đến Website này hoặc những sự cố khách quan khác như: nhiễm virut, hành vi phá hoại, ác ý xảy ra đối với Website này cũng như các trang web liên kết của Dai-ichi Life Việt Nam; lỗi, sai sót, gián đoạn, chậm trễ trong hoạt động hay truyền dữ liệu, lỗi hệ thống hay đường truyền, mất điện; hành vi tiết lộ mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin bảo mật khác của Quý khách cho bên thứ ba hoặc Quý khách truy cập vào đường dẫn, liên kết không do Dai-ichi Life Việt Nam quản lý.
 4. Trong quá trình truyền tín hiệu và việc tải thông tin, có thể phát sinh những vấn đề truyền tải qua mạng internet, giao dịch có thể bị treo, bị ngừng, bị trì hoãn hoặc có lỗi dữ liệu; việc nhận dạng các tổ chức hoặc cá nhân tham gia bảo hiểm có thể không chính xác, lỗi về bảo mật có thể xảy ra; tạm ngừng cung cấp dịch vụ để nâng cấp hệ thống; những vấn đề khác sẽ được Dai-ichi Life Việt Nam cập nhật và công bố nếu cần thiết.

Điều 5. Tính ràng buộc và việc điều chỉnh, sửa đổi Quy định

 1. Bằng việc truy cập, sử dụng, cung cấp hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào trên Website này, Quý khách xác nhận đồng ý sự ràng buộc bởi Quy định này, các sửa đổi hoặc bổ sung trong tương lai mà không có bất kỳ hạn chế nào.
 2. Quy định này có thể được Dai-ichi Life Việt Nam đơn phương chấm dứt, hủy bỏ, điều chỉnh hay sửa đổi bất kỳ lúc nào nếu thấy cần thiết và đảm bảo phù hợp quy định pháp luật Việt Nam.

© Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam. Tất cả các quyền được bảo hộ.

Nội dung cần tìm
 • Tất cả
 • Giải pháp bảo hiểm
 • Dịch vụ khách hàng
 • Tin tức
 • Tuyển dụng

Có phải bạn muốn tìm về

Tìm kiếm của bạn gần đây

Bạn có thể quan tâm: