Chuyên mục
Việc làm tại DAI-ICHI LIFE

Chúng tôi chào đón tất cả những ứng viên chuyên nghiệp ngành bảo hiểm cũng như các ứng viên tài năng chưa có kinh nghiệm trong ngành để phát triển nghề nghiệp với Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam. Danh mục vị trí các phòng ban / bộ phận của công ty chúng tôi như dưới đây.

Phòng Tài chính và Định phí Bảo hiểm (Finance & Actuary)

Phòng Tài chính và Định phí Bảo hiểm (Finance & Actuary)

Phòng Pháp lý – Pháp chế và Đối ngoại (LC&ER)

Phòng Pháp lý – Pháp chế và Đối ngoại (LC&ER)

Phòng Kiểm toán Nội bộ (Internal Audit)

Phòng Kiểm toán Nội bộ (Internal Audit)

Phòng Hành chính Công ty (Corporate Administration)

Phòng Hành chính Công ty (Corporate Administration)

Phòng kế hoạch Công ty (Corporate Planning)


[1]2  

Trong trường hợp bạn quan tâm đến cơ hội nghề nghiệp tại Dai-ichi nhưng hiện tại chưa có vị trí phù hợp, bạn có thể gửi đến chúng tôi CV cùng với đơn dự tuyển theo mẫu đính kèm. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi có vị trí phù hợp.

Bộ hồ sơ gồm:

Tải về mẫu dự tuyển  Gửi CV