Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post)

22/05/2017
Vietnam Post là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, có hơn 70 năm truyền thống với đội ngũ cán bộ nhân viên hơn 41.000 người, mạng lưới rộng khắp cả nước với hàng chục ngàn điểm giao dịch, hàng chục triệu khách hàng thường xuyên và cung cấp đa dạng các dịch vụ bưu chính, tài chính bưu chính và phân phối truyền thông.

Với mạng lưới các điểm phục vụ trải dài đến tận cấp xã và kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ về Bưu chính chuyển phát, các dịch vụ tài chính bưu chính như tiết kiệm bưu điện, chuyển tiền, dịch vụ thu hộ chi hộ, dịch vụ đại lý, phân phối truyền thông, Vietnam Post đã khẳng định được ưu thế vượt trội của mình về năng lực phục vụ, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của khách hàng trên mọi miền của đất nước.

Vietnam Post là thành viên của Tổ chức Liên minh bưu chính thế giới (UPU), có quan hệ hợp tác với Bưu chính của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Vietnam Post nỗ lực phấn đấu trở thành doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Bưu chính chuyển phát, Tài chính và Bán lẻ hàng đầu Việt Nam, là sự lựa chọn tốt nhất cho khách hàng.