Kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm

Chương trình thể hiện sự quan tâm và cam kết của công ty đối với nhân viên, giúp nhân viên phát hiện sớm những vấn đề sức khỏe cá nhân cũng như các nguy cơ mắc bệnh để có hướng điều trị hợp lý.