Đào tạo và phát triển

Phát triển nhân viên luôn là một trong những mục tiêu hàng đầu của DLVN. Với chính sách đào tạo và phát triển, Công ty mong muốn tạo dựng một văn hóa học tập xuyên suốt, trong đó mỗi cá nhân nhân viên có trách nhiệm đồng hành cùng Công ty trong việc phát triển nghề nghiệp của mình, để không những có thể thực hiện tốt công việc hiện tại mà còn phát triển để có thể đảm nhận những công việc mới trong tương lai.

Các chương trình học tập chuyên nghành LOMA/ LIMRA được tổ chức định kỳ.