Quyền lợi Tử vong

Quyền lợi Tử vong

a. Các chứng từ hành chính:

 • Yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (theo mẫu).
 • Bộ hợp đồng bảo hiểm (bản chính).
 • Giấy ủy quyền cho DLVN thu thập thông tin và hồ sơ y tế của Người tử vong (có chứng thực).
b. Các chứng từ chứng minh Quyền được nhận QLBH:

 • CMND của Bên mua bảo hiểm, Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, Người nhận tiền (bản sao).
 • Giấy xác nhận hàng thừa kế thứ nhất & Giấy ủy quyền (trường hợp Bên mua bảo hiểm cũng là Nguời được bảo hiểm bị tử vong, và không chỉ định Người thụ hưởng).
 • Quyết định Công nhận Giám hộ (trong trường hợp Người thụ hưởng dưới 15 tuổi và không còn cha, mẹ).
c. Các chứng từ chứng minh tổn thất:

i. Tử vong do bệnh hoặc tai nạn:
 • Giấy chứng tử (bản trích lục hoặc sao y có chứng thực).
 • Toàn bộ hồ sơ về quá trình khám chữa bệnh/ tai nạn (bản sao).
 • Thẻ bảo hiểm y tế (bản sao nếu có).
ii. Nếu yêu cầu Quyền lợi Tử vong do tai nạn:
 • Giấy chứng tử (bản trích lục hoặc sao y có chứng thực).
 • Hồ sơ tai nạn do Công an điều tra cấp (có chứng thực của cơ quan cảnh sát điều tra) bao gồm: Sơ đồ vụ tai nạn, biên Bản khám nghiệm hiện trường, Biên bản khám nghiệm tử thi, Biên bản giải quyết vụ tai nạn, Biên bản giám định pháp y.
 • Tóm tắt bệnh án cấp cứu tai nạn, các xét nghiệm cận lâm sàng (CTscan, Xquang, MRI…nếu có cấp cứu tai nạn tại viện).