Quyền lợi Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

Quyền lợi Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do bệnh hoặc tai nạn

Các chứng từ cần thiết để yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm:

i. Yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (theo mẫu)

ii. Bộ Hợp đồng bảo hiểm gốc

iii. Giấy uỷ quyền cho DLVN thu thập thông tin và hồ sơ y tế của Người bị bệnh/tai nạn (có chứng thực).

iv. CMND và hộ khẩu của Người yêu cầu/Bên mua bảo hiểm/Người nhận tiền (bản sao).

v. Giấy ra viện (bản chính hoặc sao y có chứng thực), Tóm tắt Bệnh án.

vi. Phim và kết quả X quang, CTScan, MRI, Siêu âm (bản chính)

vii. Giấy tờ liên quan đến việc khám và điều trị bệnh/tai nạn (bản chính)

viii. Biên bản của Hội đồng giám định y khoa về tỉ lệ mất sức lao động (được thực hiện sau 6 tháng tính từ ngày xảy ra rủi ro)