Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo

Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo

Các chứng từ cần thiết để yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm:

i. Yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (theo mẫu)
 
ii. Bộ Hợp đồng bảo hiểm gốc

iii. Giấy uỷ quyền cho DLVN thu thập thông tin và hồ sơ y tế của bên mua bảo hiểm/người được bảo hiểm (có chứng thực).

iv. CMND của Người được bảo hiểm, Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, Người nhận tiền (bản sao)

v. Kết quả sinh thiết,

vi. Phiếu và kết quả chụp Xquang, CTscan, MRI, Siêu âm (bản chính)

vii. Giấy ra viện (bản chính hoặc sao y có chứng thực)

viii. Tóm tắt bệnh án (bản chính hoặc sao y có chứng thực)