Nộp phí tại quầy dịch vụ khách hàng

Nộp phí tại quầy dịch vụ khách hàng

Nộp phí tại bất kỳ Văn phòng giao dịch Dai-ichi Life Việt Nam trên toàn quốc.

Quý khách vui lòng lựa chọn địa chỉ văn phòng giao dịch Dai-ichi Life Việt Nam gần nơi Quý khách nhất:
Đóng phí bằng các loại thẻ thanh toán của Ngân hàng nội địa và thẻ thanh toán quốc tế qua máy POS tại một số Trung tâm Dịch vụ Khách hàng và Văn phòng Tổng đại lý.