Chuyên mục

Sản phẩm An Tâm Hưng Thịnh là sản phẩm như thế nào?

Sản phẩm An Tâm Hưng Thịnh thuộc dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết chung (Universal Life), dòng sản phẩm bảo hiểm đang được ưa chuộng tại nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là các nước trong khu vực Châu Á.

Sản phẩm An Tâm Hưng Thịnh cung cấp cho khách hàng sự bảo vệ tài chính toàn diện và kế hoạch tài chính ổn định, hiệu quả trong cùng một hợp đồng bảo hiểm.

Hãy cho biết tính ưu việt của An Tâm Hưng Thịnh là gì?

-  Sự ưu việt của sản phẩm An Tâm Hưng Thịnh được thể hiện rõ qua 3 yếu tố chính là Tính Minh bạch, Tính Linh hoạt và Tính Đảm Bảo

- Tính Minh bạch của sản phẩm: Khách hàng có thể biết rõ số phí mình đóng vào được sử dụng như thế nào, những loại chi phí nào sẽ được khấu trừ , đồng thời cũng biết được giá trị của hợp đồng thay đổi/tăng giảm ra sao, hàng tháng khoản lãi được hưởng là bao nhiêu....

- Tính Linh hoạt là một cải tiến vượt trội và đặc trưng của dòng sản phẩm này. Khi tham gia Khách hàng dễ dàng thay đổi, điều chỉnh các yếu tố (phí, số tiền bảo hiểm, ….) của hợp đồng sao cho phù hợp nhất với nhu cầu luôn thay đổi của mình và đặc biệt là có thể linh hoạt đóng phí cũng như rút tiền từ tài khoản của hợp đồng khi cần thiết.

- Tính Đảm bảo là yếu tố được khách hàng đặc biệt quan tâm. Khi tham gia sản phẩm, giá trị tài khoản hợp đồng của khách hàng sẽ được hưởng lãi hàng tháng từ kết quả đầu tư của Quỹ Liên kết chung và trong mọi tình huống, luôn được đảm bảo ở mức tăng trưởng tối thiểu trong suốt thời hạn hợp đồng như Công ty đã cam kết.

Hãy cho biết cơ chế hoạt động của sản phẩm An Tâm Hưng Thịnh?

Khi tham gia An Tâm Hưng Thịnh khách hàng sẽ lựa chọn Số tiền bảo hiểm sao cho phù hợp nhất với nhu cầu bảo vệ của mình.

Phí bảo hiểm cơ bản sẽ được tính toán dựa trên Số tiền bảo hiểm và thời hạn hợp đồng đã được lựa chọn

Phí bảo hiểm đóng vào sau khi đã trừ đi khoản Chi phí ban đầu, phần còn lại được phân bổ vào Giá trị tài khoản hợp đồng và được đầu tư vào Quỹ liên kết chung  của công ty.

Hàng tháng:

- Giá trị tài khoản hợp đồng sẽ được tích lãi với mức lãi từ kết quả đầu tư thực tế của Quỹ liên kết chung. Mức lãi này luôn được đảm bảo sẽ cao hơn hoặc bằng mức lãi suất cam kết

- Chi phí bảo hiểm rủi ro và Chi phí quản lý hợp đồng sẽ được tự động khấu trừ từ Giá trị tài khoản hợp đồng Tùy theo lựa chọn về Quyền lợi (Cơ bản hoặc Nâng cao), Số tiền bảo hiểm và/ hoặc Giá trị tài khoản hợp đồng là quyền lợi được chi trả khi rủi ro Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn không may xảy ra cho Người được bảo hiểm (chi tiết về quyền lợi bảo hiểm sẽ được giải đáp ở phần Quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm).

Khi đáo hạn hợp đồng, khách hàng sẽ nhận toàn bộ Giá trị tài khoản hợp đồng.

Khách hàng ở độ tuổi nào sẽ được tham gia sản phẩm An Tâm Hưng Thịnh? Thời hạn hợp đồng của An Tâm Hưng Thịnh là bao nhiêu năm?

Sản phẩm An Tâm Hưng Thịnh dành cho tất cả những khách hàng từ 0-60 nếu chọn tham gia Quyền lợi bảo hiểm cơ bản; và từ 0-50 nếu tham gia Quyền lợi bảo hiểm nâng cao. Tuổi khi tham gia sẽ tính theo tuổi của kỳ sinh nhật vừa qua.

Khách hàng linh hoạt chọn lựa thời hạn hợp đồng trong khoảng từ 11 – 50 năm tùy theo nhu cầu khác nhau của mình. Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng này là 85.

Sản phẩm An Tâm Hưng Thịnh có 2 sự lựa chọn về quyền lợi bảo hiểm, vậy tôi nên lựa chọn quyền lợi bảo hiểm nào khi tham gia?

Sản phẩm An Tâm Hưng Thịnh cung cấp cho khách hàng 2 sự lựa chọn về quyền lợi bảo hiểm: Quyền lợi bảo hiểm Cơ bản và Quyền lợi bảo hiểm Nâng cao.Quyền lợi bảo hiểm Cơ bản sẽ phù hợp cho những khách hàng quan tâm nhiều hơn đến yếu tố tiết kiệm của sản phẩm.Quyền lợi bảo hiểm Nâng cao sẽ là lựa chọn của những khách hàng quan tâm nhiều hơn đến yếu tố bảo vệ

Khách hàng đã có hợp đồng bảo hiểm có nên tham gia thêm An Tâm Hưng Thịnh?

Mỗi sản phẩm bảo hiểm được thiết kế nhằm đáp ứng những nhu cầu bảo vệ và tài chính khác nhau cho các khách hàng tham gia. An Tâm Hưng Thịnh là dòng sản phẩm mới, bên cạnh yếu tố bảo vệ toàn diện, yếu tố tiết kiệm của sản phẩm được đảm bảo mức tăng trưởng tối thiểu; tính linh hoạt của sản phẩm cho phép khách hàng hoàn toàn chủ động trong việc đóng phí cũng như điều chỉnh kế hoạch tài chính của mình, đồng thời tính minh bạch của sản phẩm sẽ giúp khách hàng quản lý nguồn vốn của mình một cách có hiệu quả hơn. Vì vậy, bên cạnh hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hiện có của mình, khách hàng vẫn có thể tham gia thêm sản phẩm An Tâm Hưng Thịnh để được bảo vệ đầy đủ và lâu dài, đồng thời gia tăng tính hiệu quả cho kế hoạch tài chính của bản thân và gia đình.

Đối tượng Khách hàng nào sẽ phù hợp để tham gia sản phẩm An Tâm Hưng Thịnh?

An Tâm Hưng Thịnh là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ được thiết kế rất uyển chuyển, bên cạnh tính linh hoạt trong đóng phí, linh hoạt trong việc tạm ứng và rút tiền từ Giá trị tài khoản, khách hàng còn chủ động điều chỉnh Số tiền bảo hiểm và Quyền lợi bảo hiểm.

Ngoài ra, sản phẩm An Tâm Hưng Thịnh còn giúp khách hàng linh hoạt trong việc hoạch định kế hoạch tài chính phù hợp với các nhu cầu khác nhau của từng kế hoạch như: hưu trí, học vấn, đầu tư, tích lũy…

Vì vậy An Tâm Hưng Thịnh sẽ đáp ứng được nhu cầu đa dạng của nhiều đối tượng khách hàng.

Doanh nghiệp có thể mua sản phẩm An Tâm Hưng Thịnh cho nhân viên của mình không?

Sự chủ động trong hoạch định kế hoạch tài chính, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch trong từng thời điểm cũng như đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, trong đó, doanh nghiệp (tham gia cho nhân viên của mình) là một đối tượng khách hàng rất phù hợp. Doanh nghiệp có thể lựa chọn mức bảo hiểm phù hợp với mức độ quan trọng hoặc cấp bậc của nhân viên, sau đó có thể thay đổi mức độ bảo vệ hoặc gia tăng yếu tố tiết kiệm của hợp đồng theo từng bước thăng tiến của nhân viên mình.

Tham gia sản phẩm An Tâm Hưng Thịnh để có cơ hội được hưởng lãi đầu tư thông qua Quỹ Liên kết chung, vậy việc đầu tư này liệu có an toàn?

Quỹ liên kết chung của Dai-ichi Life Việt Nam được quản lý bởi những chuyên gia đầu tư nhiều kinh nghiệm của công ty, cùng với chiến lược đầu tư chủ yếu vào những loại chứng khoán có mức tăng trưởng tốt và ổn định; có độ an toàn cao và có thu nhập cố định như Trái phiếu chính phủ, Trái phiếu đô thị, trái phiếu công ty, tiền gửi..... Vì thế, các biến động của thị trường chứng khoán nhìn chung sẽ tác động không nhiều và không trực tiếp đến hoạt động đầu tư của Quỹ.

Ngoài ra, điểm đặc biệt quan trọng khi tham gia sản phẩm An Tâm Hưng Thịnh là Giá trị tài khoản hợp đồng của khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất từ kết quả đầu tư thực tế của Quỹ liên kết chung; mức lãi này luôn luôn bằng hoặc cao hơn mức lãi mà công ty đã cam kết tương ứng với từng giai đoạn của hợp đồng. Do đó, ngay cả trong trường hợp kết quả đầu tư thực tế thấp hơn mức lãi suất cam kết thì khách hàng vẫn được hưởng mức lãi như đã cam kết. Chính vì thế, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm rằng Giá trị tài khoản hợp đồng của mình luôn được tăng trưởng trong mọi tình huống.