AN THỊNH ĐẦU TƯ PHÍ ĐƠN KỲ

ĐẦU TƯ HÔM NAY – AN NHÀN NGÀY MAI

Bạn có một khoản tiền và mong muốn mang đi đầu tư an toàn và hiệu quả mà không mất nhiều thời gian theo dõi thị trường. Bên cạnh đó, nếu có rủi ro xảy ra, những người thân luôn nhận được phần tiền cao hơn mức vốn đầu tư đang có.


Bảo hiểm AN THỊNH ĐẦU TƯ PHÍ ĐƠN KỲ sẽ cung cấp một giải pháp tài chính giúp bạn đạt được những kỳ vọng đầu tư như mong muốn với các quyền lợi vượt trội sau:

·         Chỉ cần đóng phí 1 lần.

·         Được bảo vệ trong 10 năm với mức bồi thường ít nhất bằng 125% phí đã đóng.

·         Hưởng toàn bộ lợi nhuận từ việc đầu tư hiệu quả và luôn được đảm bảo hoàn vốn.

·         Toàn bộ phí sẽ được phân bổ đầu tư, không phải chịu Chi phí ban đầu.

·         Thủ tục đơn giản, không cần thẩm định sức khỏe.

QUYỀN LỢI SẢN PHẨM

AN THỊNH ĐẦU TƯ PHÍ ĐƠN KỲ SẼ CÙNG BẠN TẠO DỰNG TÀI SẢN NHƯ THẾ NÀO?

v  Hưởng lợi nhuận từ đầu tư thực tế và luôn đảm bảo hoàn vốn.

Hợp đồng bảo hiểm của bạn sẽ tăng trưởng một cách hiệu quả thông qua việc phần phí đóng vào sẽ được đầu tư đa dạng vào cổ phiếu, trái phiếu và tiền gởi các tổ chức tín dụng. Bạn sẽ hưởng toàn bộ lợi nhuận từ kết quả đầu tư thực tế và luôn được đảm bảo sẽ nhận không thấp hơn phí đã đóng kể từ năm thứ 8 trở đi.

Thông tin về Quỹ Thịnh Vượng và Quỹ Đảm Bảo như sau:

Quỹ

Mục tiêu

Chính sách và rủi ro đầu tư

Lĩnh vực đầu tư

 
Thịnh Vượng

Tăng trưởng cao từ trung đến dài hạn

Đầu tư chủ yếu vào các danh mục đầu tư có tiềm năng tăng trưởng vốn cao.

Rủi ro đầu tư:  Cao

Cổ phiếu chưa niêm yết, các cổ phiếu đang được niêm yết trên các Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công cụ tài chính khác mà pháp luật cho phép. 


Đảm Bảo

Tạo thu nhập ổn định

Đầu tư chủ yếu vào các danh mục đầu tư có thu nhập ổn định.

Rủi ro đầu tư: Thấp

Trái phiếu chính phủ, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng và các sản phẩm đầu tư có thu nhập cố định khác mà pháp luật cho phép.

 

v  Đầu tư hiệu quả với các nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm

Các Quỹ đầu tư sẽ được quản lý bởi các nhà đầu tư có trình độ chuyên môn cao, am tường thị trường và được hỗ trợ bởi kinh nghiệm đầu tư của công ty mẹ Dai-ichi Life Nhật Bản; giúp việc đầu tư của bạn an toàn, hạn chế rủi ro trong đầu tư và tối đa hoá lợi nhuận đầu tư.

v  Không chi phí ban đầu

Toàn bộ 100% Phí bảo hiểm bạn đóng vào sẽ được tham gia đầu tư mà không bị khấu trừ bất kỳ chi phí ban đầu nào. Quyền lợi này đảm bảo rằng nguồn vốn bạn bỏ ra sẽ được đầu tư tối đa ngay từ ban đầu.

v  Quyền lợi đáo hạn

Bạn sẽ nhận toàn bộ Giá trị của tất cả các Quỹ đầu tư đã được đầu tư và tích luỹ suốt thời hạn Hợp đồng.

AN THỊNH ĐẦU TƯ PHÍ ĐƠN KỲ BẢO VỆ BẠN VÀ GIA ĐÌNH NHƯ THẾ NÀO?

v  Quyền lợi Chu toàn hậu sự

Dai-ichi Life Việt Nam sẽ ứng trước một phần quyền lợi tử vong bằng 10% Số tiền bảo hiểm và không vượt quá 30 triệu đồng trên một Người được bảo hiểm sản phẩm chính ngay khi nhận yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

Khi quyền lợi Chu toàn hậu sự đã được chi trả, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ khấu trừ số tiền này khi chi trả (tổng) quyền lợi bảo hiểm tử vong của (các) hợp đồng bảo hiểm của Người được bảo hiểm sản phẩm chính.

Quyền lợi Chu toàn hậu sự sẽ không yêu cầu hoàn lại nếu số tiền thực trả của (tổng) quyền lợi tử vong của (các) hợp đồng bảo hiểm nhỏ hơn Quyền lợi Chu toàn hậu sự.

v  Quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp Tử vong

Trường hợp khi Người được bảo hiểm Tử vong, khách hàng sẽ nhận được giá trị nào cao hơn giữa Số tiền bảo hiểm và toàn bộ Giá trị quỹ hợp đồng tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm.

v  Quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Trường hợp khi Người được bảo hiểm bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước năm 65 tuổi, khách hàng sẽ nhận được quyền lợi như sau:

-       Nếu sự kiện Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn xảy ra trong năm hợp đồng đầu tiên: Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả giá trị nào lớn hơn giữa toàn bộ phí bảo hiểm khách hàng đã đóng hoặc Giá trị quỹ hợp đồng; hoặc

-        Nếu sự kiện Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn xảy ra sau 1 (một) năm kể từ ngày bắt đầu hiệu lực của sản phẩm bảo hiểm: Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả giá trị nào lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm hoặc Giá trị quỹ hợp đồng.

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG

  

 

Quỹ liên kết đơn vị

Được gọi tắt là “Quỹ”. Các Quỹ liên kết đơn vị do Dai-ichi Life Việt Nam thiết lập bao gồm: Quỹ Thịnh Vượng và Quỹ Đảm Bảo.

Đơn vị Quỹ

Tài sản của Quỹ liên kết đơn vị được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là đơn vị quỹ.

Giá đơn vị Quỹ

Là giá trị của mỗi Đơn vị Quỹ được Dai-ichi Life Việt Nam xác định định kỳ vào ngày định giá.

Giá trị quỹ

Là giá trị của một Quỹ được tính bằng số lượng Đơn vị Quỹ hiện hữu của Quỹ nhân với Giá đơn vị Quỹ vào Ngày định giá tiếp theo.

Giá trị Quỹ hợp đồng

Là tổng Giá trị Quỹ của các Quỹ liên kết đơn vị của Hợp đồng bảo hiểm.


CÁC LOẠI CHI PHÍ CỦA SẢN PHẨM

v  Chi phí ban đầu

An Thịnh Đầu Tư Phí Đơn Kỳ không khấu trừ Chi phí ban đầu

v  Khoản khấu trừ hàng tháng

Là khoản phí được khấu trừ cho những quyền lợi bảo vệ mà Hợp đồng bảo hiểm cung cấp cho khách hàng và chi phí quyền lợi Hợp đồng. Khoản khấu trừ hàng tháng được khấu trừ trực tiếp từ giá trị Quỹ Đảm Bảo; bằng 0,05% giá trị Quỹ Đảm Bảo.

v  Chi phí quản lý quỹ

Mức chi phí quản lý quỹ của từng Quỹ liên kết đơn vị được tính trên tỷ lệ % trên tổng tài sản từng Quỹ tại thời điểm định giá với các mức như sau:

-         Quỹ Thịnh Vượng: 2%/ năm.

-       Quỹ Đảm Bảo: bằng chênh lệch giữa mức tăng trưởng thực tế của Quỹ Đảm Bảo và Mức tăng trưởng đảm bảo.

v  Chi phí hủy bỏ Hợp đồng bảo hiểm

Chi phí hủy bỏ Hợp đồng bảo hiểm tùy thuộc vào Năm hợp đồng và là tỷ lệ % trên Giá trị quỹ hợp đồng theo các mức sau:

Năm hợp đồng

Từ 1 đến 3

Từ 4 đến 7

Từ 8 trở đi

Tỷ lệ chi phí

10%

5%

0%

THÔNG TIN THAM KHẢO

Quy tắc, Điều khoản sản phẩm bảo hiểm. (Xem chi tiết)

Tài liệu giới thiệu sản phẩm. (Xem chi tiết)

Bảng minh họa tính phí mẫu. (Xem chi tiết)

Giá đơn vị quỹ liên kết đơn vị. (Xem chi tiết)

Thông tin này chỉ mang tính giới thiệu, khách hàng vui lòng tham khảo thêm Quy tắc, Điều khoản hợp đồng để biết thêm chi tiết.