Ưu đãi mua bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho người thân – quyền lợi nội trú và ngoại trú

Công ty hỗ trợ Nhân viên phần thủ tục để có thể mua Bảo hiểm sức khỏe và Bảo hiểm tai nạn dành cho người nhà của Nhân viên, nhằm giúp người nhà Nhân viên được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất.

Với chương trình này, người thân của nhân viên được bồi hoàn chi phí điều trị do bệnh tật – ốm đau – thai sản – phẫu thuật với mức bảo hiểm đã mua.

Đặc biệt, nếu điều trị nội trú tại các bệnh viện thuộc Hệ thống Bảo lãnh viện phí, nhân viên được hưởng quyền lợi Bảo lãnh viện phí rất tiện lợi trong những trường hợp cấp cứu hoặc khi gia đình chưa thể chuẩn bị khoản tiền nhập viện.