Chăm lo từ Công đoàn

Hàng năm Công ty tổ chức các hoạt động gắn kết tập thể Nhân viên: chương trình Team Building, sự kiện Family Day ……

Các hoạt động Công đoàn nhằm quan tâm tốt nhất đến người lao động thông qua việc ma chay, hiếu hỉ, thăm hỏi các trường hợp ốm đau, thai sản, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn , tặng quà vào các dịp lễ Trung thu, Tết âm lịch, Ngày Quốc tế Phụ nữ, Quốc tế thiếu nhi…