Chương trình tưởng thưởng “Gắn bó dài lâu”

Nhằm mang đến sự an tâm tài chính và tích lũy lâu dài cho mỗi Nhân viên Dai-ichi Life Vietnam, Công ty khởi xướng chương trình tưởng thưởng “GẮN BÓ DÀI LÂU - LIFETIME PARTNER” ưu việt với kế hoạch bảo vệ trọn đời và quỹ tiết kiệm hưu trí với số tiền tích lũy ngày càng lớn theo thời gian khi Nhân viên gắn bó dài lâu tại Dai-ichi Life Vietnam.

Hỗ trợ của Công ty nhằm giúp Nhân viên được bảo hiểm trọn đời mà không phải trả bất cứ khoản phí nào.

Mức bảo phí được tiếp tục xét duyệt gia tăng phù hợp với sự thăng tiến trong công việc của Nhân viên.

Hỗ trợ của Công ty nhằm xây dựng một quỹ tiết kiệm hưu trí cho Nhân viên.

Hỗ trợ của Công ty nhằm giúp Nhân viên an tâm duy trì các trách nhiệm tài chính của mình đối với gia đình, người thân khi có các rủi ro xảy ra trong cuộc sống.