Bảo hiểm nhân thọ nhóm & Bảo hiểm tai nạn toàn diện

Đây là một chương trình phúc lợi ưu việt của DLVN nhằm bảo vệ nhân viên 24giờ/ 7 ngày. Với chương trình này, tất cả các nhân viên chính thức của Công ty đều được tham gia Bảo hiểm nhân thọ nhóm và Bảo hiểm tai nạn toàn diện ngay từ ngày đầu tiên gia nhập công ty, với quyền lợi bảo hiểm lên đến 48 tháng lương trước thuế.