Chuyên mục

Thông báo từ Dai-ichi Life Việt Nam

Thông Báo Sửa đổi, bổ sung Quy Tắc và Điều Khoản sản phẩm 2022

Kính gửi Quý khách,

Lời đầu tiên, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (“Dai-ichi Life Việt Nam”) trân trọng cảm ơn Quý khách đã tín nhiệm và lựa chọn tham gia các sản phẩm bảo hiểm của chúng tôi.

Dai-ichi Life Việt Nam vui mừng thông báo, với sự chấp thuận của Bộ Tài chính, Quy tắc và Điều khoản của một số Sản phẩm bảo hiểm đã được sửa đổi, bổ sung với quyền lợi bảo hiểm tốt hơn dành cho các Hợp đồng bảo hiểm phát hành trước ngày 11/11/2022, như sau:

TÓM TẮT NỘI DUNG QUYỀN LỢI GIA TĂNGSẢN PHẨM BẢO HIỂM
    Bổ sung thêm trường hợp xem xét “Tổng phí bảo hiểm đã đóng của sản phẩm”, cụ thể: Nếu Người được bảo hiểm tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả giá trị nào lớn nhất của một trong ba khoản sau:
    (a)   Số tiền bảo hiểm cộng với giá trị chênh lệch chia thêm; hoặc
    (b)   Giá trị hoàn lại của hợp đồng; hoặc     
    (c)   Tổng phí bảo hiểm đã đóng cho sản phẩm này.

 

 - An Phúc Hưng Thịnh; 
 - An Phúc Hưng Thịnh (2014);
 - An Phúc Hưng Thịnh Toàn Diện.

    Sửa đổi định nghĩa “Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn” nhằm mở rộng điều kiện xác định sự kiện bảo hiểm thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, gồm một trong hai điều kiện:
  • Mất hoặc liệt hoàn toàn và không thể hồi phục chức năng của hai tay/ hai chân/ một tay và một chân/ hai mắt/ một tay và thị lực một mắt/ một chân hoặc thị lực một mắt;
  • Các thương tật khác từ 81% trở lên theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền.


   Bỏ quy định thời hạn yêu cầu khôi phục hiệu lực là 30 ngày đối với Sản phẩm bổ trợ Chăm sóc sức khỏe và Chăm sóc sức khỏe toàn cầu. Thời gian yêu cầu khôi phục hiệu lực sẽ dài hơn và theo quy định của công ty tại từng thời điểm (hiện tại tối đa là 12 tháng). Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe;
 - Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe toàn cầu;
 - Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe toàn cầu với phí bảo hiểm được phân bổ.
  
   Không thu Phí bảo hiểm/Phí thuần còn lại chưa đóng hoặc chưa khấu trừ đủ của Sản phẩm bổ trợ Chăm sóc sức khỏe của năm hợp đồng hiện hành trong trường hợp Bên mua bảo hiểm chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe.

Trường hợp cần trao đổi thêm, Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài Dịch vụ Khách hàng Dai-ichi Life Việt Nam:
Điện thoại : (028) 38 100 888, bấm phím số 1 hoặc Email: customer.services@dai-ichi-life.com.vn. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ Quý khách.
Chúng tôi tin rằng việc gia tăng quyền lợi bảo hiểm nói trên sẽ giúp mang đến cho Quý khách sự an tâm cao nhất khi đồng hành cùng Dai-ichi Life Việt Nam.
Kính chúc Quý khách nhiều sức khỏe và thành công.
Trân trọng,                                    
Dai-ichi Life Việt Nam

Mời Khách hàng nhận quyền lợi đáo hạn Hợp đồng

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) trân trọng kính mời Quý khách hàng có hợp đồng bảo hiểm trong danh sách dưới đây vui lòng liên hệ Dai-ichi Life Việt Nam để nhận khoản thanh toán quyền lợi đáo hạn hợp đồng bảo hiểm. Đây là những hợp đồng bảo hiểm đã đáo hạn, tuy nhiên Quý khách hàng chưa nhận quyền lợi của hợp đồng và Dai-ichi Life Việt Nam không thể liên lạc được với Quý khách hàng để thanh toán quyền lợi đáo hạn này.

 Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:
 • Đường dây nóng: (028) 3810 0888 – bấm phím 1
• Email: customer.services@dai-ichi-life.com.vn
 Vui lòng xem Danh sách TẠI ĐÂY.

Phiếu thu tiền hết thời hạn sử dụng

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) xin thông báo danh sách phiếu thu tiền do Dai-ichi Life Việt Nam phát hành KHÔNG còn hợp lệ để thu phí bảo hiểm vì đã hết thời hạn sử dụng.

Vui lòng xem danh sách TẠI ĐÂY Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ Đường dây nóng (028) 3810 0888 - bấm phím 1.