Thông báo từ Dai-ichi Life Việt Nam

Thông báo số điện thoại của Dai-ichi Life Việt Nam liên hệ với Khách hàng

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) xin thông báo, trong quá trình phục vụ hợp đồng và chăm sóc khách hàng, chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách hàng theo số (028) 7308 8880. Đây là số điện thoại Tổng đài Dịch vụ khách hàng của Dai-ichi Life Việt Nam, Quý khách hàng vui lòng tiếp nhận cuộc gọi từ Công ty để được cập nhật các thông tin liên quan tới hợp đồng bảo hiểm đang tham gia với Dai-ichi Life Việt Nam. Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng.

Tra cứu và tải Hóa đơn điện tử đối với giao dịch thu phí bảo hiểm

Thực hiện theo các quy định của cơ quan Nhà nước về Hóa đơn và khởi tạo, phát hành, sử dụng Hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Ngoài ra, nhằm mang lại sự thuận tiện, nhanh chóng để Quý khách hàng lưu trữ và tra cứu Hóa đơn thu phí bảo hiểm, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) trân trọng thông báo về việc phát hành Hóa đơn điện tử đối với giao dịch thu phí bảo hiểm như sau: 

    Giá trị pháp lý của Hóa đơn điện tử đối với giao dịch thu phí bảo hiểm của Dai-ichi Life Việt Nam đảm bảo tuân thủ các quy định về Hóa đơn điện tử của pháp luật Việt Nam.

 

-      Hóa đơn điện tử có hai định dạng: định dạng văn bản XML và PDF đã được ký điện tử và đăng tải trên Dai-ichi Connect (Dai-ichi Connect là Ứng dụng trên thiết bị di động và nền tảng web tại https://kh.dai-ichi-life.com.vn/ do Dai-ichi Life Việt Nam triển khai dành cho Khách hàng tra cứu thông tin Hợp đồng bảo hiểm).

Quý khách hàng có thể tra cứu và tải Hóa đơn điện tử theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Đăng ký/đăng nhập Dai-ichi Connect và chọn mục Hợp đồng
  • Bước 2: Chọn Quản hợp đồng trong Thư viện tài liệu
  • Bước 3: Chọn số Hợp đồng cần tra cứu, tải Hóa đơn điện tử


Trân trọng.

Dai-ichi Life Việt Nam


Thông Báo Sửa đổi, bổ sung Quy Tắc và Điều Khoản sản phẩm 2022

Kính gửi Quý khách,

Lời đầu tiên, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (“Dai-ichi Life Việt Nam”) trân trọng cảm ơn Quý khách đã tín nhiệm và lựa chọn tham gia các sản phẩm bảo hiểm của chúng tôi.

Dai-ichi Life Việt Nam vui mừng thông báo, với sự chấp thuận của Bộ Tài chính, Quy tắc và Điều khoản của một số Sản phẩm bảo hiểm đã được sửa đổi, bổ sung với quyền lợi bảo hiểm tốt hơn dành cho các Hợp đồng bảo hiểm phát hành trước ngày 11/11/2022, như sau:

TÓM TẮT NỘI DUNG QUYỀN LỢI GIA TĂNGSẢN PHẨM BẢO HIỂM
    Bổ sung thêm trường hợp xem xét “Tổng phí bảo hiểm đã đóng của sản phẩm”, cụ thể: Nếu Người được bảo hiểm tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả giá trị nào lớn nhất của một trong ba khoản sau:
    (a)   Số tiền bảo hiểm cộng với giá trị chênh lệch chia thêm; hoặc
    (b)   Giá trị hoàn lại của hợp đồng; hoặc     
    (c)   Tổng phí bảo hiểm đã đóng cho sản phẩm này.

 

    Sửa đổi định nghĩa “Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn” nhằm mở rộng điều kiện xác định sự kiện bảo hiểm thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, gồm một trong hai điều kiện:
  • Mất hoặc liệt hoàn toàn và không thể hồi phục chức năng của hai tay/ hai chân/ một tay và một chân/ hai mắt/ một tay và thị lực một mắt/ một chân và thị lực một mắt;
  • Các thương tật khác từ 81% trở lên theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền.


   Bỏ quy định thời hạn yêu cầu khôi phục hiệu lực là 30 ngày đối với Sản phẩm bổ trợ Chăm sóc sức khỏe và Chăm sóc sức khỏe toàn cầu. Thời gian yêu cầu khôi phục hiệu lực sẽ dài hơn và theo quy định của công ty tại từng thời điểm (hiện tại tối đa là 12 tháng).
   Không thu Phí bảo hiểm/Phí thuần còn lại chưa đóng hoặc chưa khấu trừ đủ của Sản phẩm bổ trợ Chăm sóc sức khỏe của năm hợp đồng hiện hành trong trường hợp Bên mua bảo hiểm chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Trường hợp cần trao đổi thêm, Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài Dịch vụ Khách hàng Dai-ichi Life Việt Nam:
Điện thoại : (028) 38 100 888, bấm phím số 1 hoặc Email: customer.services@dai-ichi-life.com.vn. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ Quý khách.
Chúng tôi tin rằng việc gia tăng quyền lợi bảo hiểm nói trên sẽ giúp mang đến cho Quý khách sự an tâm cao nhất khi đồng hành cùng Dai-ichi Life Việt Nam.
Kính chúc Quý khách nhiều sức khỏe và thành công.
Trân trọng,                                    
Dai-ichi Life Việt Nam

Phiếu thu tiền hết thời hạn sử dụng

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) xin thông báo danh sách phiếu thu tiền do Dai-ichi Life Việt Nam phát hành KHÔNG còn hợp lệ để thu phí bảo hiểm vì đã hết thời hạn sử dụng.

Vui lòng xem danh sách TẠI ĐÂY Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ Đường dây nóng (028) 3810 0888 - bấm phím 1.

Mời Khách hàng nhận quyền lợi đáo hạn Hợp đồng

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) trân trọng kính mời Quý khách hàng có hợp đồng bảo hiểm trong danh sách dưới đây vui lòng liên hệ Dai-ichi Life Việt Nam để nhận khoản thanh toán quyền lợi đáo hạn hợp đồng bảo hiểm. Đây là những hợp đồng bảo hiểm đã đáo hạn, tuy nhiên Quý khách hàng chưa nhận quyền lợi của hợp đồng và Dai-ichi Life Việt Nam không thể liên lạc được với Quý khách hàng để thanh toán quyền lợi đáo hạn này.

 Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:
 • Đường dây nóng: (028) 3810 0888 – bấm phím 1
• Email: customer.services@dai-ichi-life.com.vn
 Vui lòng xem Danh sách TẠI ĐÂY.

Thông báo điều chỉnh mức Phí bảo hiểm đóng thêm tối đa của sản phẩm bảo hiểm Liên kết đơn vị An Thịnh Đầu Tư


Kính thưa Quý khách, 

Theo quy định tại Mục a Phụ lục 2, Quy tắc điều khoản sản phẩm bảo hiểm Liên kết đơn vị An Thịnh Đầu Tư (sau đây gọi tắt là “An Thịnh Đầu Tư”), mức Phí bảo hiểm đóng thêm tối đa như sau: “Phí bảo hiểm đóng thêm sẽ không làm tăng Số tiền bảo hiểm và không được vượt quá 10 (mười) lần mức Phí bảo hiểm cơ bản hoặc mức tối đa theo quy định của pháp luật hiện hành…”. 

Nhằm tuân thủ theo Nghị định số 46/2023/NĐ-CP ngày 01/07/2023 Điều 98, Khoản 3 về Phí bảo hiểm đóng thêm “Đối với hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư, trong mỗi năm hợp đồng, tổng số phí bảo hiểm đóng thêm không được vượt quá 05 (năm) lần mức phí bảo hiểm cơ bản quy năm của năm hợp đồng hiện tại...”, kể từ ngày 25/08/2023, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) áp dụng quy định Phí bảo hiểm đóng thêm không được vượt quá 05 (năm) lần mức Phí bảo hiểm cơ bản cho mỗi Năm hợp đồng đối với Hợp đồng bảo hiểm An Thịnh Đầu Tư, cụ thể như sau:  

  • Tất cả Hợp đồng bảo hiểm được phát hành từ ngày 25/08/2023; 
  • Đối với Hợp đồng bảo hiểm được phát hành trước ngày 25/08/2023 (còn hiệu lực) và có Phí bảo hiểm dự tính (bao gồm Phí bảo hiểm cơ bản và Phí bảo hiểm đóng thêm) vượt quá 05 (năm) lần Phí bảo hiểm cơ bản, Dai-ichi Life Viêt Nam sẽ thực hiện điều chỉnh Phí bảo hiểm dự tính và thông báo cho Quý khách qua hộp thư điện tử hoặc thư qua đường bưu điện.

Trường hợp cần trao đổi thêm, Quý khách vui lòng liên hệ Văn phòng/ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng hoặc Tổng đài Dịch vụ Khách hàng Dai-ichi Life Việt Nam, điện thoại (028) 38 100 888, bấm phím số 1; hoặc hộp thư điện tử customer.services@dai-ichi-life.com.vn. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ Quý khách.

Trân trọng.
Dai-ichi Life Việt Nam

Thông báo về việc xử lý dữ liệu cá nhân

 

Kính thưa Quý Khách hàng, 

Dai-ichi Life Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng về việc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP v/v bảo vệ dữ liệu cá nhân được Chính phủ ban hành ngày 17/4/2023.

Trong quá trình thiết lập mối quan hệ tư vấn, giao kết, thực hiện quyền và nghĩa vụ của   Dai-ichi Life Việt Nam và Quý Khách, Dai-ichi Life Việt Nam có thể thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách. Dai-ichi Life Việt Nam cam kết đảm bảo an toàn và bảo vệ dữ liệu cá nhân (BVDLCN) của Quý Khách theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Quy định bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân này bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:
Thu thập dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng;
Loại dữ liệu cá nhân được xử lý;
Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng;
Các tổ chức cá nhân được xử lý dữ liệu;
Quyền và nghĩa vụ của Quý Khách hàng;
Thời gian xử lý dữ liệu;
Thông tin liên hệ xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng.

Quy định bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của   Dai-ichi Life Việt Nam (https://dai-ichi-life.com.vn/vi-VN) và/hoặc các phương tiện thông tin liên lạc khác mà Dai-ichi Life Việt Nam cho là phù hợp. Quý Khách vui lòng nhấn tại đây để xem chi tiết.

Trường hợp có bất kỳ ý kiến hoặc thắc mắc nào liên quan đến việc bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân, Quý khách vui lòng liên hệ Dai-ichi Life Việt Nam theo thông tin dưới đây:  
- Tổng đài Dịch vụ Khách hàng của Dai-ichi Life Việt Nam: Điện thoại (028) 38 100 888, bấm phím số 1, hoặc thư điện tử customer.services@dai-ichi-life.com.vn, hoặc  
- Trung tâm Dịch vụ Khách hàng: Tòa nhà Dai-ichi Life, 149 – 151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh; hoặc 
- Các chi nhánh và phòng giao dịch của Dai-ichi Life Việt Nam trên toàn quốc.

Quý Khách hàng vui lòng hỗ trợ thông tin Quy định bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân này đến Người được bảo hiểm, Người thụ hưởng và cá nhân khác trong Hợp đồng bảo hiểm (nếu có).

Trân trọng,
Dai-ichi Life Việt Nam