Sp theo nhu cau tai chinh

Sản phẩm theo giai đoạn cuộc sống

Trong cuộc sống, nhu cầu của con người rất đa dạng và luôn luôn thay đổi. Tuổi đời thay đổi, thu nhập thay đổi hoặc chỉ một sự kiện xảy ra trong cuộc sống cũng có thể tác động đến sự thay đổi của nhu cầu.

Dù không ai có thể xác định được chắc chắn những thay đổi của cuộc sống trong tương lai, nhưng tại mỗi giai đoạn của đời người, chúng ta luôn có những mục tiêu hướng đến sự khác nhau trong việc xây dựng nên những giá trị cuộc sống.

Đang độc thân

Đang độc thân

Đây là thời gian...

Mới lập gia đình

Mới lập gia đình

Đây là giai đoạn bạn có rất nhiều việc trọng đại như mua nhà, mua xe hay thực hiện tiết kiệm cho mục...

Gia đình có con nhỏ

Gia đình có con nhỏ

Khi gia đình của bạn có thêm sự hiện diện của những thiên thần nhỏ, bạn sẽ dành mọi tình yêu thương và ...

Con trưởng thành

Con trưởng thành

Đây là giai đoạn bạn cần phải sử dụng rất nhiều từ quỹ tiết kiệm cho các kế hoạch tương lai của con cái...

Chuẩn bị nghỉ hưu

Chuẩn bị nghỉ hưu

Bạn đã mang đến cho con những điều tốt nhất và chúng đang học cách tự lập. Ở giai đoạn này, bạn không...