Thông báo về việc điều chỉnh mức phí đóng thêm của Hợp đồng An Thịnh Đầu Tư

24/08/2023

Chia sẻ bài viết:

Kính thưa Quý khách,

Theo quy định tại mục a, Phụ lục 2 của Quy tắc và Điều khoản sản phẩm An Thịnh Đầu Tư quy định mức Phí bảo hiểm đóng thêm tối đa như sau: “Phí bảo hiểm đóng thêm sẽ không làm tăng Số tiền bảo hiểm và không được vượt quá 10 (mười) lần mức Phí bảo hiểm cơ bản hoặc mức tối đa theo quy định của pháp luật hiện hành…”

Nhằm tuân thủ theo Nghị định số 46/2023/NĐ-CP ngày 01/07/2023, Điều 98, khoản 3 về Phí bảo hiểm đóng thêm: “Đối với hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư, trong mỗi năm hợp đồng, tổng số phí bảo hiểm đóng thêm không được vượt quá 05 lần mức phí bảo hiểm cơ bản quy năm của năm hợp đồng hiện tại...”

Kể từ ngày 25/08/2023, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) áp dụng quy định Phí bảo hiểm đóng thêm không được vượt quá 05 (năm) lần mức Phí bảo hiểm cơ bản cho mỗi Năm hợp đồng đối với Hợp đồng bảo hiểm “An Thịnh Đầu Tư”, cụ thể như sau:

Tất cả Hợp đồng bảo hiểm được phát hành từ ngày 25/08/2023;
Đối với Hợp đồng bảo hiểm được phát hành trước ngày 25/08/2023 (còn hiệu lực) và có Phí bảo hiểm dự tính (bao gồm Phí bảo hiểm cơ bản và Phí bảo hiểm đóng thêm) vượt quá 05 (năm) lần Phí bảo hiểm cơ bản, Dai-ichi Life Viêt Nam sẽ thực hiện điều chỉnh Phí bảo hiểm dự tính và thông báo cho Quý khách qua hộp thư điện tử hoặc thư qua đường bưu điện.
Trường hợp cần trao đổi thêm, Quý khách vui lòng liên hệ Văn phòng/Trung tâm Dịch vụ Khách hàng hoặc Tổng đài Dịch vụ Khách hàng Dai-ichi Life Việt Nam, điện thoại (028) 38 100 888, bấm phím số 1; hoặc hộp thư điện tử customer.services@dai-ichi-life.com.vn. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ Quý khách.

Trân trọng,

Dai-ichi Life Việt Nam

Nội dung cần tìm
  • Tất cả
  • Giải pháp bảo hiểm
  • Dịch vụ khách hàng
  • Tin tức
  • Tuyển dụng

Có phải bạn muốn tìm về

Tìm kiếm của bạn gần đây

Bạn có thể quan tâm: