Kính thưa Quý khách,

Theo Khoản 1, Điều 103 và Điều 105 của Nghị định số 46/2023/NĐ-CP ban hành ngày 01/07/2023, tên của sản phẩm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm Liên kết đầu tư được quy định như sau:

  • Tên của sản phẩm bảo hiểm liên kết chung phải phù hợp với tính chất của sản phẩm bảo hiểm và có thành tố “Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung”.
  • Tên của sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị phải phù hợp với tính chất của sản phẩm bảo hiểm và có thành tố “Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị”.

Nhằm tuân thủ quy định pháp luật, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) sẽ bổ sung thành tố vào tên sản phẩm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm Liên kết đầu tư, cụ thể:

STT

Tên sản phẩm hiện tại

Tên sản phẩm sau bổ sung

01

An Thịnh Chu Toàn

Sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung An Thịnh Chu Toàn

02

An Tâm Hưng Thịnh

Sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung An Tâm Hưng Thịnh

03

An Tâm Hưng Thịnh (2014)

Sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung An Tâm Hưng Thịnh (2014)

04

An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện

Sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện

05

An Tâm Song Hành

Sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung An Tâm Song Hành

06

An Thịnh Đầu Tư

Sản phẩm bảo hiểm Liên kết đơn vị An Thịnh Đầu Tư

07

An Thịnh Đầu Tư Phí Đơn kỳ

Sản phẩm bảo hiểm Liên kết đơn vị An Thịnh Đầu Tư Phí Đơn kỳ

Việc bổ sung thành tố như trên không làm thay đổi Quyền lợi bảo hiểm của Hợp đồng đã được quy định trong Quy tắc và Điều khoản của các sản phẩm bảo hiểm Liên kết đầu tư. 

Trường hợp cần trao đổi thêm, Quý khách vui lòng liên hệ Văn phòng/Trung tâm Dịch vụ Khách hàng hoặc Tổng đài Dịch vụ Khách hàng Dai-ichi Life Việt Nam, điện thoại (028) 38 100 888, bấm phím số 1; hoặc hộp thư điện tử customer.services@dai-ichi-life.com.vn. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ Quý khách.

Trân trọng.

Dai-ichi Life Việt Nam

Nội dung cần tìm
  • Tất cả
  • Giải pháp bảo hiểm
  • Dịch vụ khách hàng
  • Tin tức
  • Tuyển dụng

Có phải bạn muốn tìm về

Tìm kiếm của bạn gần đây

Bạn có thể quan tâm: