Thông báo bổ sung thành tố vào tên sản phẩm bảo hiểm thuộc sản phẩm bảo hiểm Liên kết đầu tư

22/07/2023

Chia sẻ bài viết:

Kính thưa Quý khách,

Theo Khoản 1, Điều 103 và Điều 105 của Nghị định số 46/2023/NĐ-CP ban hành ngày 01/07/2023, tên của sản phẩm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm Liên kết đầu tư được quy định như sau:

Tên của sản phẩm bảo hiểm liên kết chung phải phù hợp với tính chất của sản phẩm bảo hiểm và có thành tố “Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung”.

Tên của sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị phải phù hợp với tính chất của sản phẩm bảo hiểm và có thành tố “Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị”.

Nhằm tuân thủ quy định pháp luật, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) sẽ bổ sung thành tố vào tên sản phẩm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm Liên kết đầu tư, cụ thể:

STT Tên sản phẩm hiện tại Tên sản phẩm sau bổ sung
01 An Thịnh Chu Toàn Sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung An Thịnh Chu Toàn
02 An Tâm Hưng Thịnh Sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung An Tâm Hưng Thịnh
03 An Tâm Hưng Thịnh (2014) Sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung An Tâm Hưng Thịnh (2014)
04 An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện Sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện
05 An Tâm Song Hành Sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung An Tâm Song Hành
06 An Thịnh Đầu Tư Sản phẩm bảo hiểm Liên kết đơn vị An Thịnh Đầu Tư
07 An Thịnh Đầu Tư Phí Đơn kỳ Sản phẩm bảo hiểm Liên kết đơn vị An Thịnh Đầu Tư Phí Đơn kỳ

Việc bổ sung thành tố như trên không làm thay đổi Quyền lợi bảo hiểm của Hợp đồng đã được quy định trong Quy tắc và Điều khoản của các sản phẩm bảo hiểm Liên kết đầu tư. 

Trường hợp cần trao đổi thêm, Quý khách vui lòng liên hệ Văn phòng/Trung tâm Dịch vụ Khách hàng hoặc Tổng đài Dịch vụ Khách hàng Dai-ichi Life Việt Nam, điện thoại (028) 38 100 888, bấm phím số 1; hoặc hộp thư điện tử customer.services@dai-ichi-life.com.vn. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ Quý khách.

Trân trọng.

Dai-ichi Life Việt Nam

Nội dung cần tìm
  • Tất cả
  • Giải pháp bảo hiểm
  • Dịch vụ khách hàng
  • Tin tức
  • Tuyển dụng

Có phải bạn muốn tìm về

Tìm kiếm của bạn gần đây

Bạn có thể quan tâm: