Kế hoạch đầu tư
Bạn có rất nhiều ước mơ về một tương lai tươi sáng cho bản thân và gia đình, nhưng để ước mơ của bạn có thể trở thành hiện thực thì bạn cần phải có một giải pháp tài chính tối ưu với tính linh hoạt cao giúp bạn chủ động hoạch định kế hoạch tài chính trước những thay đổi để phù hợp với từng giai đoạn cuộc sống của bạn và gia đình.                 
Hãy cùng Dai-ichi Life Việt Nam hoạch định cho kế hoạch đầu tư của bạn với các giải pháp tài chính sau:
An Thịnh Đầu Tư

An Thịnh Đầu Tư

Là giải pháp ưu việt kết hợp giữa bảo hiểm và đầu tư mang đến cơ hội gia tăng giá trị tài sản với nhiều danh mục đầu tư khác nhau và linh hoạt trước mọi thay đổi của cuộc sống.