Hoạt động kinh doanh

Dai-ichi Life Việt Nam triển khai Chương trình "Nộp phí thời công nghệ - Xuân mới thêm Lộc về"

29/01/2021


Thay lời tri ân gửi đến Quý khách hàng nhân dịp năm mới – Xuân Tân Sửu 2021, bên cạnh tiền thưởng Quý Khách hàng nhận được theo “Chương trình tích lũy điểm thưởng Gắn Bó Dài Lâu” khi nộp phí tái tục như thường lệ, Dai-ichi Life Việt Nam trân trọng giới thiệu Chương trình “Nộp phí thời công nghệ, Xuân mới thêm Lộc về”

1. Thời gian khuyến mại: 

Từ ngày 01/02/2021 đến hết ngày 31/03/2021 và được chia làm 02 giai đoạn:

•  Giai đoạn 1: từ ngày 01/02/2021 đến hết ngày 28/02/2021.
•  Giai đoạn 2: từ ngày 01/03/2021 đến hết ngày 31/03/2021.

2. Địa bàn khuyến mại: Toàn quốc

3. Hình thức khuyến mại: 

Tặng điểm thưởng tích lũy trong chương trình khuyến mại khách hàng thường xuyên “Chương trình tích lũy điểm thưởng Gắn Bó Dài Lâu” cho Khách hàng Nộp phí bảo hiểm tái tục Hợp đồng bảo hiểm đạt tất cả điều kiện xem xét nêu tại Mục 4 & 5 của Thông báo này. 

4. Đối tượng được hưởng khuyến mại:

Tất cả khách hàng là Bên mua bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm đạt tất cả điều kiện xem xét sau đây:

  Hợp đồng BHNT do Dai-ichi Life Việt Nam phát hành và được phân phối bởi một trong các đối tác thuộc Kênh Phân phối Mở rộng của Dai-ichi Life Việt Nam nêu tại Mục 9.1 của Thông báo này; 

  Hợp đồng phải được duy trì hiệu lực và có Tư vấn tài chính đang phụ trách phục vụ thuộc Kênh Phân phối Mở rộng đến thời điểm lập danh sách Bên mua bảo hiểm đủ điều kiện nhận quà tặng theo quy định tại Mục 6 của Thông báo này.

5. Cơ cấu giải thưởng: 

Khách hàng có Hợp đồng bảo hiểm đạt tất cả điều kiện xem xét sẽ nhận điểm thưởng tương ứng dựa trên Phí Bảo hiểm tái tục thực nộp (RP) được nộp trong Thời gian khuyến mại như sau:(*) 1 (một) điểm thưởng tương đương 1.000 (một nghìn) đồng.
(**) Điểm thưởng sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc toán học.

6. Phương thức ghi thưởng:

Dai-ichi Life Việt Nam sẽ xét và lập danh sách Bên mua bảo hiểm đủ điều kiện nhận quà tặng vào 02 (hai) đợt như sau:

•  Đợt 1: Ngày 10/03/2021 đối với Hợp đồng bảo hiểm đạt điều kiện xem xét với Phí bảo hiểm tái tục thực nộp được khách hàng thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày 01/02/2021 đến hết ngày 28/02/2021;

•  Đợt 2: Ngày 12/04/2021 đối với Hợp đồng bảo hiểm đạt điều kiện xem xét với Phí bảo hiểm tái tục thực nộp được khách hàng thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày 01/03/2021 đến hết ngày 31/03/2021.

Trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày xét và lập danh sách Bên mua bảo hiểm đủ điều kiện nhận giải thưởng nêu trên, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ ghi nhận điểm thưởng vào tài khoản tích lũy điểm thưởng của Bên mua bảo hiểm đủ điều kiện theo “Chương trình tích lũy điểm thưởng Gắn Bó Dài Lâu”

Để biết thêm thông tin chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại, Quý khách hàng vui lòng tham khảo Tại đây