Hoạt động kinh doanh

Dai-ichi Life Việt Nam triển khai Chương trình “Nộp phí càng sớm – Tích điểm càng nhiều” dành cho Khách hàng thuộc Kênh Phân phối Mở rộng

17/09/2021
Thay lời tri ân gửi đến Quý khách hàng đã tín nhiệm tham gia bảo hiểm cùng Dai-ichi Life Việt Nam, song song với Chương trình tích lũy điểm thưởng “Gắn bó dài lâu” hiện đang áp dụng, Dai-ichi Life Việt Nam triển khai Chương trình “Nộp phí càng sớm – Tích điểm càng nhiều” dành cho Khách hàng thuộc Kênh Phân phối Mở rộng với nội dung chi tiết như sau:

1.Thời gian chương trình

Từ ngày 17/09/2021 đến hết ngày 31/12/2021 và được chia theo từng tháng:
  • Tháng 09: từ ngày 17/09/2021 đến hết ngày 30/09/2021;
  • Tháng 10: từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/10/2021;
  • Tháng 11: từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 30/11/2021;
  • Tháng 12: từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 31/12/2021;
2. Hình thức tặng điểm tích lũy
Tặng thêm điểm tích lũy trong Chương trình tích lũy điểm thưởng “Gắn bó dài lâu” khi Bên mua bảo hiểm nộp phí bảo hiểm tái tục năm hợp đồng thứ 2 thỏa các điều kiện áp dụng được nêu tại Mục 3.

3. Đối tượng và điều kiện áp dụng 
Tất cả khách hàng là Bên mua bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm thỏa các điều kiện sau đây:
  • Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với các sản phẩm/gói sản phẩm do Dai-ichi Life Việt Nam phát hành và được phân phối bởi một trong các Ngân hàng và Đối tác của Dai-ichi Life Việt Nam trên cả nước, được nêu tại Mục 6.1; 
  • Hợp đồng bảo hiểm có ngày đến hạn đóng phí tái tục năm hợp đồng thứ 2 từ ngày 17/09/2021 đến ngày 31/12/2021
  • Tính đến thời điểm lập danh sách Bên mua bảo hiểm được tặng điểm, Hợp đồng phải được duy trì hiệu lực và có Tư vấn tài chính đang phục vụ thuộc Kênh Phân phối Mở rộng của Dai-ichi Life Việt Nam.
  • Khách hàng có Hợp đồng bảo hiểm đạt tất cả điều kiện trên sẽ được tặng thêm điểm tích lũy tương ứng dựa trên phí bảo hiểm tái tục thực nộp cho năm hợp đồng thứ 2 (Renewal Premium of 2nd premium year – RP Y2) như sau:

 (*) 1 (một) điểm thưởng tương đương 1.000 (một nghìn) đồng.
 (**) Điểm thưởng sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc toán học.
Ghi chú: Phí bảo hiểm tái tục thực nộp dành cho năm hợp đồng thứ 2 (Renewal Premium of 2nd premium year – RP Y2) được xác định bằng 100% Phí bảo hiểm cơ bản năm 2 của Sản phẩm chính + 100% Phí bảo hiểm cơ bản năm 2 của Sản phẩm bổ sung + 100% Phí bảo hiểm đóng thêm năm 2 của Sản phẩm chính (nếu có) được thanh toán trong thời gian của chương trình và thỏa các điều kiện nêu trên.

Thông tin chi tiết chương trình, vui lòng tham khảo TẠI ĐÂY