Đáo hạn

Đáo hạn

Giấy tờ cần thiết để nhận quyền lợi đáo hạn của hợp đồng:

a. Phiếu xác nhận nhận quyền lợi bảo hiểm đáo hạn (theo mẫu)

b. Giấy tờ chứng minh nhân thân của bên mua bảo hiểm (bản chính – nhân viên Dai-ichi Life Vietnam sẽ đối chiếu khi thanh toán tại văn phòng).