Tuyển dụng nhân viên

Tuyển dụng nhân viên

1. Trưởng phòng Quản lý Chất luợng Dịch vụ Khách hàng

Ngày đăng: 13/05/2015
CSQM Manager (Head Office - HCM)
A - Trách Nhiệm Chính:
• Huấn luyện, hướng dẫn và hỗ trợ nghiệp vụ DVKH;
• Thực hiện kiểm tra, giám sát các nghiệp vụ DVKH và báo cáo cho Phòng Pháp lý & Pháp chế về các trường hợp có dấu hiệu vi phạm chính sách, quy định của Công ty.
• Đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế và ngăn ngừa các vi phạm hoặc sai sót trong công tác DVKH;
• Kiểm tra số liệu các báo cáo trên hệ thống, các báo cáo số liệu của CS để theo dõi nghiệp vụ thu-chi, tồng quỹ tiền mặt, tình hình quản lý, cấp phát, thu hồi phiếu thu của CS đối với đại lý và Nhân viên thu phí (NVTP) tại các văn phòng trong khu vực mình phụ trách;
• Theo dõi tình hình nộp phí của NVTP. Nhắc nhở CS và BD giám sát NVTP nộp phí đúng quy định;
• Thực hiện kiểm tra ngẫu nhiên việc tổ chức hội thảo khách hàng của BD;
• Xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện và hướng dẫn các dự án, hệ thống, quy định, quy trình mới…của CS nhằm nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng phụ vụ khách hàng tại địa phương (huấn luyện CS, gìn giữ KH, chăm sóc KH…) theo sự phân công, định hướng từ CSHO;
• Phối hợp với Quản lý kinh doanh (BD) trong công tác tuyển dụng nhân viên DVKH (CS) theo tiêu chuẩn và tiêu chí của Công ty;
• Lập Kế họach và phối hợp với CS tại các văn phòng trung tâm (Hub).

B - Yêu Cầu Công Việc:
• Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành Bảo hiểm, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng... hoặc các ngành khác có liên quan;
• Có ít nhất 04 năm kinh nghiệm về phục vụ khách hàng trong ngành BHNT hoặc các ngành tương đương (tài chính, ngân hàng, chứng khoán, đầu tư….);
• Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong quản lý DVKH trong ngành BHNT, hoặc các lĩnh vực tương đương (tài chính, ngân hàng, chứng khoán, đầu tư…);
• Nắm vững kiến thức về bảo hiểm nhân thọ hoặc tài chính;
• Kỹ năng sử dụng Tiếng Anh tốt cả viết và nói;
• Kỹ năng sử dụng các phần mềm vi tính MS Office (Word, Excel, Power point);
• Khả năng làm việc độc lập;
• Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức công việc, quản lý thời gian;
• Kỹ năng giám sát, kiểm tra & huấn luyện nhân viên;
• Kỹ năng phân tích, xử lý tình huống, giải quyết vấn đề;
• Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục;
• Cẩn thận, chặt chẽ và chính xác;
• Trung thực, liêm khiết, tinh thần trách nhiệm cao;
• Chủ động, có sáng kiến để nâng cao hiệu quả công việc;
• Có tinh thần đồng đội, thái độ tích cực, hỗ trợ nhóm;
• Tạo ảnh hưởng tích cực.

Ngày hết hạn: 31/05/2015
Ứng tuyển

2. Chuyên viên Chăm sóc Khách hàng

Ngày đăng: 13/05/2015
Customer Care Executive   (Head Office - HCM)

A – Accountabilities
• To be responsible for responding and/or coordinating with the concerned departments to respond customer's enquiries & complaints relating to insurance policies timely, accurately and with courtesy.
• Follow up and make sure that the customer's enquiries & complaints are settled in accordance with the company's relative guidelines and with standard TAT.
• To be responsible for recommending measures to improve company's quality of customer services based on her daily work.
• Take care of other tasks and/or participate in projects that may be assigned from time to time.

B - Job Specification
• University Degree ( Bachelor Degree in Finance/ Business Administration is an advantage)
• Intermediate English language skills.
• MS Office skills is a must.
• Good verbal and written communication skills.
• Good in work organizing skills.
• Customer service skills
• Ability to work under high pressure.
• Good at writing in both Vietnamese and English
• Careful, sense of responsibility.
• Logical analysis
• Customer orientation

Expired day: 31/05/2015
Ứng tuyển

3. Phụ trách Giải quyết Quyền lợi Bảo hiểm

Ngày đăng: 13/05/2015
Claim Officer (Head Office - HCM)

A – Accountabilities
• Personally investigate doubtful claims in the assigned geographic areas. Advise settlement for Health Care Claim;
• Make reports on settlements of claims initiated in the assigned areas;
• Support claims Manager in advising and settling all of the claims processed by other staff;
• Implement other related duties requested by line Manager and other functional departments in the company;
• Maintain a good claim record experience for the company. Share actual experience with the underwriting team to improve UW process.

B - Job Specification
• Medical doctor / University graduate, LOMA 280, 290 certificates;
• Knowledge of law, medical, insurance;
• More than 4 years experience in Life or Health Care claims settlement;
• Good English communication.

Expired day: 31/05/2015
Ứng tuyển

4. Chuyên viên Quản lý Hợp đồng

Ngày đăng: 13/05/2015
Policy Services Executive (Head Office)

A – Accountabilities
• Assit Receive and handle with assigned duties accurately, timely and in good customer services manners for:
   - Policy alterations and reinstatement.
   - Policy valuations.
• Regularly follow up pending report to make sure the client’s request to be processed appropriately.
• Stay current and proficient with workflow, latest forms, computer system, application and department goal.
• Participates actively in development of working procudure/special project with effective and timely maner
• Recommend to Head of PS initiatives in improving the PS efficiency and quality of services.
• Other jobs as delegated by the line manager.

B - Job Specification
• Bachelor degree
• Relevant life insurance qualifications such as LOMA certificates.
• At least 2 years of customer services experience.
• Very good communication and problem solving skills.
• English: fluent
• Proficient in Microsoft office and excel.
• Ability to learn all current company operating systems needs to perform the job.
Strong customer services focus, attention to quality, accuracy and detail.

Expired day: 31/05/2015

Ứng tuyển

Trong trường hợp bạn quan tâm đến cơ hội nghề nghiệp tại Dai-ichi nhưng hiện tại chưa có vị trí phù hợp, bạn có thể gửi đến chúng tôi CV cùng với đơn dự tuyển theo mẫu đính kèm. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi có vị trí phù hợp.

Bộ hồ sơ gồm:

Tải về mẫu dự tuyển  Gửi CV