Chuyên mục

Quyền lợi Thương tật do tai nạn

Quyền lợi Thương tật do tai nạn

Các chứng từ cần thiết để yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm:

i. Yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (theo mẫu).

i. Giấy uỷ quyền cho DLVN thu thập thông tin và hồ sơ y tế của Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm
(có chứng thực).

ii. CMND của Người được bảo hiểm, Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, Người nhận tiền (bản sao).

iii. Toa thuốc cấp cứu/ Giấy chứng nhận thương tích (bản chính hoặc sao y có chứng thực).

iv. Phim và kết quả chụp Xquang, CTscan, MRI, siêu âm…