Chuyên mục

Quyền lợi Hỗ trợ chi phí nằm viện do tai nạn

Quyền lợi Hỗ trợ chi phí nằm viện do tai nạn

Các chứng từ cần thiết để yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm:

i. Yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (theo mẫu)

ii. Giấy uỷ quyền cho DLVN thu thập thông tin và hồ sơ y tế của người bị tai nạn (có chứng thực).

iii. CMND của Bên mua bảo hiểm, Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, Người nhận tiền (bản sao)

iv. Giấy ra viện (bản chính hoặc sao y có chứng thực)

v. Phiếu thanh toán chi tiết viện phí khám chữa bệnh nội trú và Biên lai thu viện phí (bản sao)