Chương trình Quyền Ưu Tiên Tuyển Sinh Du Học tại Hoa Kỳ...

Chương trình Quyền Ưu Tiên Tuyển Sinh Du Học tại Hoa Kỳ... 21/04/2013

Quyền Ưu tiên Tuyển sinh (Quyền ƯTTS) Du học tại Hoa Kỳ là chương trình hợp tác giữa Dai-ichi Life Việt Nam và Hệ thống Đại học Quốc tế Laureate (Laureate)...
Giới thiệu chung về hệ thống Đại học Quốc tế Laureate...

Giới thiệu chung về hệ thống Đại học Quốc tế Laureate... 26/04/2013

Hệ thống đại học quốc tế Laureate là mạng lưới quốc tế hàng đầu thế giới của các trường đại học chất lượng và có tính đổi mới. Hệ thống Laureate có hơn...